Vi tackar för oss!


FTI har avvecklats från och med 1 januari 2024 och insamlingen av förpackningar har tagits över av kommunerna. Bakgrunden är den nya förordning om producentansvar som regeringen beslutade om sommaren 2022.På denna sida hittar du information var du vänder dig med dina frågor efter avvecklingen.

Anmäla behov av tömning eller städning

Felanmälan

Vill du anmäla att en återvinningsstation behöver städas eller tömmas? De flesta kommuner är anslutna till avfallsportalen sopor.nu för felanmälan. Hittar du inte din kommun?  Kontakta din kommun eller kommunala avfallsbolag.

Kvinna lämnar förpackningar vid återvinningsstation

Information om sortering


Söker du efter information om sortering av förpackningar? På avfallsportalen sopor.nu hittar du massor av information. Till exempel sorteringsguide, sorteringsblad på olika språk och karta över återvinningsstationer.

För bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Fastighetsägare

Behöver du information om fastighetsnära insamling? Sedan den 1 januari är det din kommun som svarar på frågor om insamlingen av hushållsförpackningar och vad ni som fastighetsägare och bostadsrättsförening behöver tänka på.

För information kring insamling och avtal för hämtning hänvisar vi till er kommun eller kommunala avfallsbolag.

Två återvinningsbehållare för pappersförpackningar

För kommuner och kommunala avfallsbolag

Kommun

Är du kommunikatör och söker information att dela till kommuninvånare? FTI har stängt sina konton i sociala medier då FTI:s verksamhet avvecklas från 1 januari 2024. Vi hänvisar till information på sopor.nu.