TACK FÖR OSS!

Bild på återvinning

FTI har avvecklats och insamlingen av hushållens förpackningar hanteras nu av Sveriges kommuner. Bakgrunden är den nya förordning om producentansvar som regeringen beslutade om sommaren 2022. Näringslivets Producentansvar (NPA) har tagit över den verksamhet som rör producentansvar för förpackningar.

Har du frågor som rör producentansvar för förpackningar? Kontakta NPA

Är du privatperson med frågor som rör källsortering av förpackningar eller återvinningsstationer? På avfallsportalen sopor.nu finns en sorteringsguide och de flesta kommuner tar emot felanmälningar för återvinningsstationer via sopor.nu. Hittar du inte din kommun? Kontakta din kommun eller ditt kommunala avfallsbolag.

Letar du efter statistik för återvinning? Naturvårdsverket ansvarar för nationell statistik över materialåtervinning av förpackningar. Hitta statistik

Ladda ner FTI:s års- och hållbarhetsredovisning