Förordningen innebär bland annat att ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar går över till kommunerna från den 1 januari 2024 och att alla producenter ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation (PRO) senast den 1 november 2023. En PRO ska bland annat ta emot den mängd förpackningar som samlas in i varje kommun i relation till sin marknadsandel samt bidra till att nå återvinningsmålen. Mot bakgrund av förändringarna i producentansvaret bildas det nya bolaget Näringslivets Producentansvar i Sverige AB, som också blir den part som ansöker om att bli en framtida producentansvarsorganisation.

Föreliggande upphandling syftar till att säkerställa mottagning av insamlat förpackningsmaterial från kommunerna, som sedan ska gå vidare till återvinning. I förfrågningsunderlaget som tillhandahålls vid intresse erbjuds möjlighet att lämna anbud på bland annat:

  • Tillhandahållande av mottagningsanläggningar med balpress där förpackningar insamlade av kommunerna kan tas emot och hanteras
  • Option på mottagning och hantering av förpackningar från verksamheter, vid eventuellt beslut från Naturvårdsverket om sådant uppdrag senast 31 december 2023

Kontakta oss på anlaggning@ftiab.se för att anmäla intresse och ta del av det samlade förfrågningsunderlaget. Anbudstiden är öppen fram till den 23 april 2023, kl. 17.

Välkomna med ert anbud!