Fastighetsägare

Vi hämtar och tar hand om fastighetens förpackningar.

  •  Insamling i anslutning till fastigheten för de boende
  •  Fler källsorterar när insamlingen finns nära
  •  Vi subventionerar delar av kostnaden
  •  Vi återvinner förpackningarna på ett miljöriktigt sätt
Gatubild av en återvinningsstation

Så funkar återvinningen

Mjölkpaket, schampoflaskor, sardinburkar och glasflaskor får chans till nytt liv när boende källsorterar. Se hur återvinning funkar och förstå vilken viktig roll fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har.

Återvinningsresan
Två barn och en kvinna återvinner i flerfackstunna

Vad gör FTI

Om oss

Vårt uppdrag är att hjälpa Sverige att återvinna mer. Vi är inte vinstdrivande – i stället drivs vi av en övertygelse om att Sverige kan bli världsbäst på återvinning.

Fakta om fastighetsnära insamling


  • 86%

    tycker att det är enklare att återvinna med insamling vid bostaden

  • 40%

    av de svenska hushållen har fastighetsnära insamling

Ett flerfamiljshus med träd framför

Insamling vid tomtgränsen för enfamiljshus

Villa, radhus och fritidshus

Vissa kommuner erbjuder fastighetsnära insamling för villor, radhus och fritidshus. I juni 2022 ska regeringen fatta beslut om ett förslag som gäller införsel av fastighetsnära insamling för alla hushåll i Sverige.

Sex olika förpackningsdekaler

Dekaler på insamlingsbehållare underlättar sorteringen

Dekaler

Skriv ut eller beställ kostnadsfria dekaler för insamlingsbehållarna. Tydlig märkning hjälper de boende att sortera rätt.

Vanliga frågor