Fastighetsägare

Vi hämtar och tar hand om fastighetens förpackningar.

  •  Insamling i anslutning till fastigheten för de boende
  •  Fler källsorterar när insamlingen finns nära
  •  Vi subventionerar delar av kostnaden
  •  Vi återvinner förpackningarna på ett miljöriktigt sätt

Vill du veta mer om fastighetsnära insamling?


Återvinningsstation med blomma i förgrunden

Så funkar återvinningen

Mjölkpaket, schampoflaskor, sardinburkar och glasflaskor får chans till nytt liv när boende källsorterar. Se hur återvinning funkar och förstå vilken viktig roll fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har.

Återvinningsresan

Fakta om fastighetsnära insamling


  • 86%

    tycker att det är enklare att återvinna med insamling vid bostaden

  • 40%

    av de svenska hushållen har fastighetsnära insamling

Ett flerfamiljshus med träd framför

Nyhetsbrev för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar


Några om året ger vi ut ett nyhetsbrev om fastighetsnära insamling för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Oktober 2023: Insamlingsansvaret, Goda exempel, klimatvinster

Juni 2023: Insamlingsansvaret, Återvinningsbarometern, Plockanalys

Mars 2023: Insamlingsstatistik 2022, Sortera mera del 3

Insamling vid tomtgränsen för enfamiljshus

Villa, radhus och fritidshus

Vissa kommuner erbjuder fastighetsnära insamling för villor, radhus och fritidshus. I juni 2022 beslutade regeringen att fastighetsnära insamling ska vara infört i samtliga Sveriges kommuner senast den 1 januari 2027. Kontakta din kommun för mer information. 

Vanliga frågor