Två flickor lämnar förpackningar i flerfackskärl

Fastighetsnära insamling


Fastighetsnära insamling, FNI, innebär att du lämnar förpackningar till återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns på rätt sätt.

Fastighetsnära insamling är ett komplement till återvinningsstationer och gör det lättillgängligt och smidigt att återvinna.

Så funkar fastighetsnära insamling

1. Lämna återvinningen i miljörummet eller i anslutning till bostaden.
2. Förpackningarna hämtas upp.
3. Vi ser till att förpackningarna återvinns på rätt sätt

Olika former av FNI

Illustration av ett hus med fyrfackskärl utanför

Villa med fyrfackskärl

Fyrfackskärl är en typ av lösning där två kärl med fyra fack placeras på tomten. Där sorterar du själv dina förpackningar i rätt fack. En entreprenör med en bil som är anpassad för det sorterade materialet hämtar och tömmer fyrfackskärlet samtidigt som mat- och restavfallet.

Illustration av ett flerbostadshus med insamlingskärl utanför

Flerbostadshus med miljörum

Ett miljörum finns aningen i flerbostadshuset eller som en separat byggnad intill huset. I miljörummet finns kärl för olika typer av material, där du sorterar dina förpackningar. Entreprenören hämtar sedan materialet som körs till anläggningar där förpackningarna återvinns.

Illustration av ett hus med behållare för FNI utanför

Villa med färgsortering

Färgsortering innebär att du sorterar dina förpackningar i olikfärgade påsar. Varje förpackningstyp har en egen färg på påsen. Alla påsar läggs i samma kärl och hämtas sedan av entreprenören och transporteras till en avfallsanläggning där de sorteras efter färg.

 

Illustration av en balningsanläggning med lastbilar och bilar

Materialet återvinns

FNI-entreprenören, genom avtal med FTI, säkerställer sedan att det insamlade förpackningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

 

Vill du veta mer?

Börja med att titta på vår film om FNI:

En man och ett barn återvinner förpackningar i ett miljörum

Smidig återvinning i flerbostadshus

Återvinning hemma

Hållbarhet börjar i hemmet. Fastighetsnära insamling gör det enklare att bidra till ett hållbart och cirkulärt samhälle. Fler hushåll återvinner när det är enkelt och de vet att återvinningen sker på ett miljöriktigt sätt.

Så här gör du för att införa hämtning i din fastighet:

 • check

  Gör en intresseanmälan

 • check

  Du blir kontaktad av en avfallsentreprenör som är ansluten till FTI

 • check

  Planera utrymme och antal kärl tillsammans med entreprenören

 • check

  Informera de boende

Bor du i villa?

Villa-FNI

En del kommuner har infört fastighetsnära insamling vid tomtgränsen, för dig som bor i villa, radhus eller fritidshus. Information om det kommer från din kommun. I juni 2022 ska regeringen fatta beslut om ett förslag som gäller införsel av fastighetsnära insamling för alla hushåll i Sverige.

Förälder och barn som sorterar förpackningar för återvinning i sitt kök

Sorteringshjälp

Rätt sak på rätt plats

För att göra det lätt att sortera rätt, har vi tagit fram sorteringsblad på flera olika språk. Skriv gärna ut och dela ut till boende i din fastighet. Eller länka till vår sökbara sorteringsguide.

Smarta tips om fastighetsnära insamling


Det finns många saker som är bra att tänka på för dig som ska införa fastighetsnära insamling i flerbostadshus. Här har vi listat några tips:

Så många återvinningskärl behöver du


När du ska beräkna storleken på ditt miljörum behöver du göra det lätt för de boende att lämna sitt avfall, genom att till exempel ha rätt antal kärl för återvinning. Antalet kärl baseras på hur många hushåll din fastighet har. Nedan hittar du beräkningar för antalet kärl per materialslag för 10, 20, 50 och 100 hushåll. Beräkningarna utgår från Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen och deras exempel för 50 hushåll.

Antal och storlek på kärl


Våra exempel utgår från de olika typer av förpackningar vi samlar in. Exemplen visar hur många och hur stora kärl som kan behövas. Vi har valt att inte ange storlek på själva rummet utan att endast ange antal och volym för kärlen. I Avfall Sveriges handbok beräknar de att en fastighet med 50 hushåll behöver en yta på 32 kvadratmeter. Det är bra om det finns flexibilitet i miljörummet så att ni kan ändra antalet och typen av kärl om behoven eller förutsättningarna ändras. I Avfall Sveriges handbok kan du även hitta exempel för mat- och restavfall för 50 hushåll. Har du frågor om beräkningar av kärl för andra avfallstyper än förpackningar? Kontakta din kommun.

Vanliga frågor