FTI expertis övergår till Näringslivets Producentansvar


Den nya förordningen om producentansvar för förpackningar ställer nya och högre krav på producenter, med målet att uppnå en högre grad av materialåtervinning. För att möta utvecklingen kommer FTI:s verksamhet och expertis övergå till det nybildade bolaget Näringslivets Producentansvar.

All rapportering och redovisning som rör 2023 sker fortsatt via FTI. Redovisning och rapportering för volymer kopplat till Näringslivets Producentansvar startar först 2024. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Redovisa dina förpackningsvolymer för 2023 i vår kundportal

Få bra hjälp i vår kundportal

Samling av blandade förpackning uppställda mot orange bakgrund

Lämna förpackningar

Verksamheter

Har du företag och undrar var du kan lämna använda förpackningar från din verksamhet? Som företagare har du ansvar för ditt avfall och för att lämna förpackningarna som du använt i din verksamhet till återvinning.

Vi hänvisar till Näringslivets Producentansvar för information om var du kostnadsfritt kan lämna ditt förpackningsavfall.

Tömning av behållare

Entreprenörer

Samarbetspartner

Den 1 januari tog Sveriges kommuner över insamlingen av hushållens förpackningar. Är du ÅVS- eller FNI-entreprenör har ditt avtal med oss avslutats. Har du frågor om dekaler hänvisar vi till den kommun eller kommunala bolag som upphandlat ert uppdrag.

En del av FTI:s verksamhet har övergått i det nya bolaget Näringslivets Producentansvar. Har du tecknat avtal med Näringslivets Producentansvar kontaktar du din kontaktperson där.