Person som lägger en metallburk i återvinningsbehållaren för metallförpackningar

Design av förpackningar


Grunden för återvinning läggs vid designen av förpackningen. Vi hjälper dig genom hela designprocessen med rådgivning, smarta tips, designmanualer och utbildningar. Du kan till och med få din plastförpackning testad för att se hur återvinningsbar den är.

"Med de manualer som finns tillgängliga så har vi haft mycket bra underlag då vi tagit fram nya förpackningar för våra produkter."

Katarina Holmberg

Planering & avrop, MAGNIHILL AB

Dina val är viktiga


En förpackning ska gå att återvinna om och om igen. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att de val som görs i tillverkningen av nya förpackningar anpassas till den teknik som återvinningsanläggningarna använder. Dessutom bör materialet som väljs vara efterfrågat på marknaden för återvunnet material.

De val som görs i designprocessen avseende materialval, lim, tryck och annat har stor påverkan på förpackningens omvandling till nya förpackningar. Vi underlättar för dig att öka dina förpackningars återvinningsbarhet.

Förpackningsmanualer


Vi har skapat en förpackningsmanual för varje materialslag: plast, papper, metall och glas. De är fyllda med konkreta råd för hur du tar fram förpackningar som kan återvinnas. Manualerna hjälper dig att göra ännu smartare val av förpackningsmaterial. Du kan ladda ner dem gratis.

Materialåtervinningsprocessens 5 steg

Rådgivning

Kontakta oss

Vi hjälper dig genom hela designprocessen. Kontakta oss för personlig rådgivning kring hur dina förpackningar kan bli lättare att återvinna.

Kvinna står i studio

Utbildningar

Webbinarium

FTI håller regelbundet webbinarier och utbildningar tillsammans med materialbolagen, Naturvårdsverket och andra intressenter. Vi kan även hålla en workshop med ditt företag.

Maskin i testlabbet

Testa din förpackning

Testlabbet

Du som är ansluten till oss kan skicka in din plastförpackning för att få den testad med samma teknologi som används på Svensk Plaståtervinnings sorteringsanläggning i Motala. På så sätt skapar vi tillsammans förutsättningar för att återvinna alla plastförpackningar från svenska hushåll och skapa cirkulära plastflöden – helt utan negativ klimatpåverkan.

Kvinna och barn källsorterar på en återvinningsstation

Gör det lätt att sortera rätt

Märk din förpackning

Tydlig märkning av dina förpackningar underlättar för konsumenterna att sortera rätt.

Vi driver utvecklingen framåt

Innovation

Genom att hålla koll på innovation och utveckling av ny teknik hittar vi ständigt bättre metoder att ge förpackningar nytt liv. Vi driver utvecklingen framåt genom att delta i forskningsprojekt och påverka beslutsfattare.

Beställ förpackningsmanualer


Våra förpackningsmanualer är gratis och finns på både svenska och engelska. Fyll i formuläret så skickar vi länkar till de manualer du är intresserad av på båda språken.

Vilka manualer vill du ladda ner?

På vilka språk?