Tömning av behållare

Entreprenör


Städning, tömning av behållare och snöröjning – det är den logistik som är pulsådern i FTI:s verksamhet. Tillsammans med våra entreprenörer lägger vi grunden till en fungerande insamling och återvinning.

Vår verksamhet kräver ett insamlingssystem som möjliggör för privatpersoner att återvinna förpackningar, oavsett om det sker i Ystad eller i Haparanda. Materialet ska samlas in, transporteras och hanteras. Dessutom ska återvinningsstationerna hållas snygga och rena. Vi ställer höga krav på alla vi samarbetar med eftersom du som entreprenör representerar FTI.

Upphandlingar avseende mottagning och transport av förpackningar för återvinning

Upphandling

För att möta kraven i den nya förordningen om producentansvar för förpackningar har upphandlingar påbörjats avseende transport och mottagning av förpackningar. Upphandlingarna syftar till att säkerställa hanteringen av insamlat förpackningsmaterial från kommunerna, som sedan ska gå vidare till återvinning. Välkommen med ert anbud!

Logistikportalen

Samarbetspartners

Du som redan samarbetar med oss hittar det mesta du behöver i vår logistikportal.

Vill du bli FNI-entreprenör?

FNI-entreprenör

Kontakta oss! E-mail: fni@ftiab.se, Tel: 08-566 144 00

Fastighetsnära insamling


Fastighetsnära insamling, FNI, är en tjänst som upphandlas av kommunen för boende i villa, eller av fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen för boende i lägenhet. Som entreprenör säkerställer du att de insamlade förpackningarna körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt.

Kvinna som lägger en glasburk i en återvinningsbehållare för ofärgade glasförpackningar

Dekaler

Märk insamlingsbehållare

Beställ dekaler, utan kostnad, för att märka insamlingsbehållare för plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar. Det hjälper återvinnarna att sortera rätt.

Översiktsbild på en återvinningsstation i ett bostadsområde

Återvinningsstationer

Hitta en återvinningsstation

Entreprenörer tömmer behållare och transporterar förpackningar till mottagningsanläggningar. Andra städar på återvinningsstationerna. Alla är lika viktiga för att det ska vara enkelt och smidigt för privatpersoner att lämna in sina förpackningar till återvinning. När vi behöver nya entreprenörer gör vi en upphandling.

Utbildningar, kvalitet och miljöpåverkan


Våra tömnings- och städentreprenörer är en otroligt viktig del av vår verksamhet. Vi vill att du ska känna dig som en del av oss. Vi ställer höga krav på dig eftersom du är vårt ansikte utåt i viktiga delar av kejdan. Därför gör vi följande:

  • Erbjuder vissa utbildningar i rutiner kring säkerhet och anordnar seminarier kring aktuella ämnen
  • Följer upp bränsleanvändning och andra former av miljöpåverkan.
  • Kontrollerar materialkvaliteten i samband med av- och omlastningar för att se om det finns en påverkan någonstans i kedjan.

Fakturering


Skicka din faktura via e-post:
faktura@ftiab.se

Kom ihåg att ange korrekt referens på fakturan, då de läses in elektroniskt.

Skicka din faktura med vanlig post:
Svenska Förpackningsinsamlingen AB
FE 5200, 838 77 Frösön