Förpackningsavgifter


Varje förpackning ska bära sin egen kostnad. Avtal ska vara transparenta och rättvisa. Därför betalar alla producenter som är anslutna till oss lika mycket i avgift per kilo förpackningar. FTI delar inte ut någon vinst till våra ägare – det du betalar används för att öka återvinningen i Sverige.

Insamlingen och återvinningen av förpackningar finansieras av förpackningsavgifter. Varje förpackning ska bära sin egen kostnad, därför skiljer sig avgifterna åt mellan olika materialslag.

Kostnaden för att samla in och behandla en förpackning från en liten producent är samma som för en stor producent. Inga förhandlingar om avgifter förekommer.

 

Två pojkar lämnar förpackningar på återvinningsstation

Anslut dig till FTI

Rådgivning

Vi hjälper dig genom hela återvinningskedjan. Som ansluten till oss erbjuder vi bland annat utbildning och rådgivning kring design för återvinningsbarhet. Vi hjälper dig med dina förpackningars cirkulära resa och stöttar dig i ditt ansvar som producent. Tillsammans gör vi skillnad!

Aktuella avgifter 2022


Alla producenter betalar en årsavgift på 1 500 kronor, inklusive licensavgift för Gröna Punkten. Därefter tillkommer förpackningsavgifter baserade på redovisade kilo. Alla priser på denna sida anges exklusive moms. Lägsta totalbelopp för en producent är 2 000 kronor per kalenderår. I det ingår årsavgift, licensavgift för Gröna Punkten och förpackningsavgifter.

 

Detaljerade avgifter och betalning

Art.nr

 

Material

 

Avgifter SEK/kg

2021

Avgifter SEK/kg

2022

Hushåll

 

 

 

 

310 Papper (högre) 3,43 3,43
315 Papper (lägre) 2,24 2,24
410 Plast (högre) 8,56 8,56
415 Plast (lägre) 5,52 5,52
511 Aluminium 8,00 8,00
512 Stålplåt 4,20 4,20
Verksamhet

 

 

 

 

320 Papper 0,01 0,01
420 Plast 0,03 0,03
521 Aluminium 0,01 0,01
522 Stålplåt 0,16

522

Stålplåt

 

0,16

 

 

523 Plåtfat 0,16
524 Stålband, tråd 0,16
Serviceförpackningar

 

 

 

330 Papper (högre) 2,75 2,75
335 Papper (lägre) 1,79 1,79
430 Plast (högre) 6,85 6,85
435 Plast (lägre) 4,42 4,42
531 Aluminium 6,40 6,40

*Från och med 2022-01-01 ersätts artiklarna 523 Plåtfat och 524 Stålband, tråd, med artikel 522 Stålplåt. Alla verksamhetsförpackningar av stål/plåt ska redovisas på artikel 522 Stålplåt.

 

Betalning

Betala till FTI på bankgiro: 5911-6871
Swift code: HANDSESS
IBAN code: SE91 6000 0000 0002 9699 0302

Observera att samtliga priser är exklusive moms.

 

Förpackningsavgifter för 2023


Under 2021 slog vi återigen insamlingsrekord av förpackningar för tionde året i rad och vi samlade in och tillsammans med våra ägare Returkartong, Svensk Plaståtervinning och Metallkretsen återvann fler förpackningar än någonsin. Det är en bidragande faktor till att vi inte behöver öka förpackningsavgifterna för papper-, plast- och stålförpackningar för kommande år, och för aluminium kommer avgifterna att sänkas.

Art.nr

 

Material

 

Avgifter SEK/kg

2022

Avgifter SEK/kg

2023

Hushåll

 

 

 

 

310 Papper (högre) 3,43 3,43
315 Papper (lägre) 2,24 2,24
410 Plast (högre) 8,56 8,56
415 Plast (lägre) 5,52 5,52
511 Aluminium 8,00 6,00
512 Stålplåt 4,20 4,20
Verksamhet

 

 

320 Papper 0,01 0,01
420 Plast 0,03 0,03
521 Aluminium 0,01 0,01
522 Stålplåt 0,16 0,16
Serviceförpackningar

 

 

 

330 Papper (högre) 2,75 2,75
335 Papper (lägre) 1,79 1,79
430 Plast (högre) 6,85 6,85
435 Plast (lägre) 4,42 4,42
531 Aluminium 6,40 4,80

 

Differentierade avgifter driver utvecklingen framåt


Differentierade avgifter innebär att du betalar en lägre avgift för en förpackning som är designad för att kunna materialåtervinnas, än för en förpackning som är svår att materialåtervinna. Tanken med differentierade förpackningsavgifter är att spegla den faktiska kostnaden för materialåtervinning. På så sätt blir avgifterna ett medel för att styra utvecklingen mot ökad återvinningsbarhet. Du kan ta hjälp av oss för att designa mer hållbara förpackningar, som är lättare att återvinna.

Vanliga frågor