Förpackningar av olika materialslag

Rapportering och redovisning av förpackningar


Om ditt företag har producentansvar, ska du enligt lag rapportera de förpackningar du sätter på den svenska marknaden till Naturvårdsverket. Du som är kund hos oss får kostnadsfri hjälp med rapporteringen. Du behöver även redovisa förpackningsvolym till FTI.

Är du osäker på om ditt företag har producentansvar? Få svar under vanliga frågor på denna sida.

"En enkel och smidig registrering med möjlighet till redovisningstjänst till Naturvårdsverket."

Jenny Lénberg

Kundservice & Försäljning, POWER UP SVERIGE AB

Rapportera till Naturvårdsverket


Om ditt företag har producentansvar, ska företaget vara registrerat hos Naturvårdsverket. Du behöver även rapportera förpackningsvolymer till dem. Vi sköter det kostnadsfritt åt dig som är kund. Det enda kravet är att du signerar ett tilläggsavtal gällande rapportering till Naturvårdsverket. Avtalet innebär inga extra kostnader.

Om du redan har signerat rapporteringsavtalet, hittar du det under Mina Dokument i kundportalen. Du behöver även gå in på kundportalen senast i februari varje år och godkänna de volymer som ska föras över till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets krav

Redovisning till FTI


Du behöver redovisa förpackningsmängder till FTI för att vi ska veta hur mycket vi samlar in och återvinner åt ditt företag. Alla förpackningar av papper (inklusive kartong och wellpapp), plast och metall redovisas till FTI (förutom de undantag som nämns nedan). Även stötdämpande transportemballage och tillbehör, som lock och kapsyler, är förpackningar.

Beräkna förpackningsmängder


Det finns olika sätt att beräkna förpackningsmängder. Här är några förslag på hur olika beräkningsmetoder: utgå från försäljningsstatistiken, utgå från inköpta volymer av förpackningsmaterial, ta fram en egen schablon eller ta fram en schablon tillsammans med oss.

När ska du rapportera och redovisa


Du rapporterar till Naturvårdsverket en gång per år. Om du låter oss ta hand om rapporteringen, håller vi reda på datumet åt dig. När det gäller redovisning till FTI, skickar vi ut redovisningsunderlag till dig varje månad, kvartal eller en gång per år beroende på hur stora förpackningsmängder du har.

 

Datum för redovisning och betalning till FTI

Redovisning till oss ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum, och redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Redovisning Redovisa senast Betalas senast
Helår 25 januari påföljande år 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 1 25 april 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 2 25 juli 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 3 25 oktober 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 4 25 januari påföljande år 30 dagar från fakturadatum

Var ska du rapportera och redovisa


Du redovisar förpackningsmängder för ditt företag till FTI i kundportalen.
Kundportalen

Om du har signerat rapporteringsavtalet, görs rapporteringen via vår kundportal. Om du inte har signerat avtalet, rapporterar du själv på Naturvårdsverkets webbplats.
Naturvårdsverket

 

Vanliga frågor