Förpackningar i olika materialslag mot en vit bakgrund

Rapportering och redovisning av förpackningar


Om ditt företag har producentansvar, ska du enligt lag rapportera de förpackningar du sätter på den svenska marknaden till Naturvårdsverket. Du som är kund hos oss får kostnadsfri hjälp med rapporteringen. Du behöver även redovisa förpackningsvolym till FTI.

Är du osäker på om ditt företag har producentansvar? Få svar under vanliga frågor på denna sida.

Så redovisar du dina förpackningar

Redovisning till FTI


Du behöver redovisa förpackningsmängder till FTI för att vi ska veta hur mycket vi samlar in och återvinner åt ditt företag. Alla förpackningar av papper (inklusive kartong och wellpapp), plast och metall redovisas till FTI (förutom de undantag som nämns nedan). Även stötdämpande transportemballage och tillbehör, som lock och kapsyler, är förpackningar.

Rapportera till Naturvårdsverket


Om ditt företag har producentansvar, ska företaget vara registrerat hos Naturvårdsverket. Du behöver även rapportera förpackningsvolymer till dem. Vi sköter det kostnadsfritt åt dig som är kund. Det enda kravet är att du signerar ett tilläggsavtal gällande rapportering till Naturvårdsverket. Avtalet innebär inga extra kostnader.

Om du redan har signerat rapporteringsavtalet, hittar du det under Mina Dokument i kundportalen. Du behöver även gå in på kundportalen senast i februari varje år och godkänna de volymer som ska föras över till Naturvårdsverket.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida

Beräkna förpackningsmängder


Det finns olika sätt att beräkna förpackningsmängder. Här är några förslag på hur olika beräkningsmetoder: utgå från försäljningsstatistiken, utgå från inköpta volymer av förpackningsmaterial, ta fram en egen beräkningsmodell eller ta fram en beräkningsmodell tillsammans med oss.

När ska du rapportera och redovisa


Du rapporterar till Naturvårdsverket en gång per år. Om du låter oss ta hand om rapporteringen, håller vi reda på datumet åt dig. När det gäller redovisning till FTI, skickar vi ut redovisningsunderlag till dig varje månad, kvartal eller en gång per år beroende på hur stora förpackningsmängder du har.

 

Redovisningsperioder

I huvudsak gäller följande:

Årsvis redovisning
Företag vars förpackningsavgifter understiger 20 000 kr/kalenderår redovisar i januari, månaden efter avslutad period (gäller ej för serviceförpackningar som ska redovisas månads- eller kvartalsvis). För företag med rätt att redovisa årsvis gäller, om förpackningsavgiften för visst/vissa förpackningsmaterial ändrats under året, ett genomsnitt av förpackningsavgiften per materialslag.

Kvartalsvis redovisning
Företag vars förpackningsavgifter ligger mellan 20 000 kr och 120 000 kr/kalenderår redovisar kvartalsvis, månaden efter avslutat kvartal (dvs april, juli, oktober och januari), om inte annat avtalats.

Månadsvis redovisning
Företag vars förpackningsavgifter överstiger 120 000 kr/kalenderår redovisar månadsvis, efter månadsskiftet.

FTI aviserar via e-post i god tid innan det är dags att redovisa.
Förpackningarna ska redovisas till FTI senast den 25:e i månaden efter avslutad redovisningsperiod.

 

Datum för redovisning och betalning till FTI

Redovisning till oss ska ske månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, senast den 25:e i månaden efter redovisningsperiodens slut. Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum, och redovisning som inte sker i tid debiteras med förseningsavgift enligt gällande avtal. Betalning som inte sker i tid, debiteras med ränta enligt gällande räntelag.

Redovisning Redovisa senast Betalas senast
Helår 25 januari påföljande år 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 1 25 april 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 2 25 juli 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 3 25 oktober 30 dagar från fakturadatum
Kvartal 4 25 januari påföljande år 30 dagar från fakturadatum

Var ska du rapportera och redovisa


Du redovisar förpackningsmängder för ditt företag till FTI i kundportalen.
Kundportalen

Om du har signerat rapporteringsavtalet, görs rapporteringen via vår kundportal. Om du inte har signerat avtalet, rapporterar du själv på Naturvårdsverkets webbplats.
Naturvårdsverket