Lämna förpackningar


Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du använt. Använd våra enkla råd för att din återvinning ska fungera smidigt.

“Papper ska bli papper och metall ska förbli metall.”

Leif Persson,

Snickare

Fyra vägar att hitta rätt


 

1. Sök upp din närmaste mottagningspunkt

Det är gratis att lämna ditt företags uttjänta pappers-, plast- och metallförpackningar på FTI:s så kallade mottagningspunkter. Du får lämna max en kubikmeter per materialslag och tillfälle. Mottagningspunkterna tar endast emot förpackningsavfall.

Kvalitetskrav

Kvalitetskrav som gäller vid avlämning av förpackningar av papper, plast och metall:

  • Förpackningarna ska bestå av rena fraktioner av papper, plast, eller metall.
  • Förpackningarna ska vara ordentligt tömda och torra. De behöver inte vara rengjorda.
  • Förpackningarna ska läggas lösa i behållaren – inte i säckar eller påsar.

Hitta närmaste mottagningspunkt

Hitta din närmaste mottagningspunkt. Börja med att välja län.
FTI har verksamhetsinsamling i alla Sveriges kommuner. Hittar du inte din kommun genom att söka i kartan nedan – hör av dig till oss på telefon 08-566 144 00 så guidar vi dig rätt!​

För information om närmaste mottagningspunkt för glasförpackningar och glasflaskor kontaktar du Svensk Glasåtervinning

För information om mottagningspunkter för tidningar/returpapper, kontakta din kommun.

 

2. Kolla med din kommun vad som gäller

Hade du tänkt lämna dina tömda och sorterade förpackningar på närmaste återvinningscentral? Kolla med din kommun vad som gäller där du bedriver din verksamhet. Det brukar gå bra att lämna en mindre mängd till en begränsad kostnad, ibland är det gratis.

 

3.    Prata med din fastighetsägare

Har du en fast verksamhet? Pratade du med din fastighetsägare om avfallshantering när ni skrev hyresavtal? Annars kan det vara värt att kolla om ni kan hitta någon form av överenskommelse. Om inte, be om tips på avfallsentreprenör.

 

3.    Anlita en godkänd entreprenör

Om du har en entreprenör för matavfall, kan du kolla om de även kan hantera dina förpackningar av papper, plast, metall och glas. Annars kan du söka efter godkända avfallsentreprenörer via recycla.se. Där finns en kostnadsfri tjänst som enkelt kopplar ihop dig med en entreprenör i närområdet.

Recycla.se

Men återvinningsstationen runt hörnet då?


Det är bara hushåll som får lämna sina förpackningar på landets återvinningsstationer. De är inte till för verksamheter.

 

Tänk på …

❚ …att du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och att du enligt lag är skyldig att sortera det. Du måste helt enkelt ha koll på vilken sorts avfall det blir.

❚ …att tömma dina förpackningar ordentligt samt ta ur dem ur säckar och påsar innan du lämnar dem till återvinning.

❚ … att du som har riktigt stora mängder förpackningsavfall kanske ska undersöka om du kan få materialet hämtat. Ta in offerter från godkända entreprenörer.

❚ … att försöka minska mängden avfall. Kanske finns det sådant som går att återanvända?

❚ …att det bara är hushåll som får lämna sina förpackningar på FTI:s återvinningsstationer.

Sortera smart – enkla tips


Stäm alltid av med din hämtningsentreprenör (om du har en sådan) eftersom det kan skilja sig åt hur entreprenören vill ha materialet sorterat.

Vanliga frågor


Har du en fråga?

Kontakta oss

Hör av dig så hjälper vi dig!