Man som återvinner pappersförpackning

Märk dina förpackningar


Genom att tydligt märka dina förpackningar hjälper du konsumenterna att sortera rätt. Med samma symboler på förpackningar som återvinningsstationer och kärl i miljörum, blir det enklare att återvinna.

Alla våra återvinningsstationer är skyltade med piktogrammen från den nordiska märkningen och med FTI-loggor. Syftet med märkningen är att du som producent kan sätta samma märkning på dina förpackningar som konsumenten möter på behållarna vid återvinningen, vilket gör det enklare att sortera rätt.

Samma symboler på:

  • check

    Förpackningar

  • check

    Behållare vid återvinningsstationer

  • check

    Kärl i miljörum

Ett gemensamt nordiskt system


Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Danmark och Island, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar.

Vissa justeringar har gjorts för att systemet ska anpassas till svenska förhållanden. Har du förpackningar som säljs i flera nordiska länder? Det kan finnas skillnader i användning mellan de nordiska länderna.

 

 

Tillgång till symbolerna


Här hittar du symbolerna som du använder för att märka dina förpackningar. Ladda ner dem som cmyk-anpassade EPS-filer genom att klicka på bilderna ovan. Symbolerna finns att hämta även som JPG-filer i vår bildbank via länken nedan. Har du behov av andra format, är du välkommen att kontakta oss. Hänvisa gärna till www.fti.se på förpackningen för mer information om sortering och återvinning.

Ladda ner ett bevis

Certifikat

Du som är ansluten till oss kan ladda ner ett certifikat på att ditt företag uppfyller producentansvaret. Det hittar du på din kundsida.

Gröna Punkten – symbol för betald förpackningsavgift


Gröna Punkten är en internationell symbol som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen eller den förpackade varan säljs. I Sverige är FTI licensgivare. Gröna Punkten är en av världens mest kända symboler och används för närvarande av 24 länder inom Europa.

Använd symbolen

För att få använda Gröna Punkten på dina förpackningar krävs bland annat att du är ansluten till ett insamlingssystem.

Riktlinjer för användning av Gröna Punkten

Hämta symbolen för Gröna Punkten

 

Har du en fråga?


Hör av dig så hjälper vi dig!