Man som återvinner pappersförpackningar

Producentansvaret


Om ditt företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, ansvarar du som producent för att förpackningen samlas in och återvinns. Producentansvaret är en skyldighet enligt lag.

När du blir kund hos oss, löser du ditt ansvar för att samla in ditt förpackningsmaterial. Här svarar vi på om du har producentansvar, vad du behöver göra, vad vi hjälper dig med och andra viktiga frågor.

90%

av alla förpackningar i Sverige samlas in av FTI.


“FTI är en förlängd arm för oss för att kunna säkerställa möjlighet till återvinning av förbrukade förpackningar.”

Maria Wiland
Business Developer, Zekler Safety AB

 

Om producentansvaret för förpackningar


 

Varför finns producentansvaret?

Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och se till att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter. FTI hanterar 90 procent av alla insamlade förpackningar i Sverige.

 

Vem har producentansvar?

Ditt företag har producentansvar om ni gör något av följande:

 • Fyller eller på annat sätt använder en förpackning (för att skydda, presentera eller underlätta hanteringen och transporten av en vara)
 • För in en förpackad vara till Sverige
 • Tillverkar en förpackning i Sverige (serviceförpackningar)
 • För in en förpackning till Sverige (serviceförpackningar)
 • Från ett annat land än Sverige säljer en förpackad vara eller en förpackning till en slutlig användare i Sverige.

 

Exporterar du eller för ut till annat land?

Du ska inte redovisa det som exporteras eller förs ut till ett annat land (både inom och utanför EU).

 

Vad innebär ditt ansvar

Producentansvaret

 • Samla in och återvinn

  Du ska se till att förpackningarna samlas in, transporteras bort, återvinns eller återanvänds på ett miljövänligt sätt.

 • Rapportera till Naturvårdsverket

  Varje år ska du rapportera till Naturvårdsverket om hur stor mängd förpackningar du satt på marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Det gäller även kompositförpackningar, det vill säga förpackningar som består av flera olika material.

 • Betala avgift till Naturvårdsverket

  Du behöver betala en årlig tillsynsavgift till Naturvårdsverket.

Så hjälper vi dig med ditt producentansvar


FTI har funnits lika länge som lagen om producentansvaret. Hos oss får du det stöd du behöver. Vårt rikstäckande system för insamling av dina förpackningar uppfyller lagens krav på dig som producent. Vi samlar in plast, papper, metall och glas.

Så hjälper vi dig:

 • check

  Vi samlar in dina förpackningar och transporterar dem till återvinningsanläggning.

 • check

  Du får stöd och support vid redovisning av förpackningsvolymer och vid andra frågor.

 • check

  Vi hjälper dig med din rapportering till Naturvårdsverket.

 • check

  Vi rådger och utbildar inom innovativ förpackningsdesign och klimatsmarta val för mer återvinningsbara förpackningar.

Dessutom gör vi bland annat följande:

 • Ökar återvinningen genom innovation och kunskap.
 • Ser till att Naturvårdsverket får en rapport om återvinningsresultaten varje år.
 • Bidrar till att nå regeringens återvinningsmål.
 • Driver och utvecklar frågor gällande producentansvar tillsammans med ägare, myndigheter, bransch- och intresseorganisationer.
 • Samråder med Sveriges alla 290 kommuner om insamlingssystemet.

 

Vad kostar det


Varje förpackning ska bära sin egen kostnad. Avtal ska vara transparenta och rättvisa. Därför betalar alla producenter som är anslutna till oss lika mycket per förpackning. Inga hemliga avtal eller avgifter. Du betalar (exklusive moms):

 • Årsavgift 1500 kronor
 • Förpackningsavgifter baserade på mängden förpackningar du sätter på marknaden

Minsta totalbelopp per företag (årsavgift + förpackningsavgifter): 2000 kronor per år

Förpackningsavgifter

Vad gäller för serviceförpackningar


För att undvika att alla butiker, storkök, restauranger, pizzerior, korvkiosker, konditorier, tvätterier, odlare, bärplockare, äggproducenter med flera, måste ansluta sig till oss bara för att de fyller en förpackning, tar FTI istället ut avgiften av den som tillverkar eller importerar själva förpackningen.

Krångligt? Lugn, vi hjälper dig!

Anslut dig till FTI

Relaterad information


Vanliga frågor