Två återvinningsbehållare för pappersförpackningar

Typskisser


Här hittar du dokument som visar utformningen på vanligt förekommande återvinningsstationer.

Skisserna ger en uppfattning om hur stor yta som behövs för behållarna respektive tömningsfordonen och hjälper dig vid planeringen av avfallshanteringen i din kommun.

Hör av dig om du är osäker på vilka behållare som kan användas i din kommun.