Kvinna som lämnar en glasburk i en återvinnigsbehållare

Vårt hjärta klappar för återvinning


FTI har på producenternas uppdrag samlat in hushållens förpackningar för återvinning sedan producentansvaret infördes 1994. Nu, 30 år senare, sker stora förändringar i och med den nya producentansvarsförordningen som regeringen beslutade om sommaren 2022.

Samtliga producenter som sätter förpackningar på den svenska marknaden ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation. Den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner tar över insamlingsansvaret och FTI:s verksamhet avvecklas.

Våra ägare – specialister på återvinning

Ägare utan vinstintresse

Våra ägare är materialbolagen Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen. De har återvunnit de förpackningar vi samlat in på ett miljöriktigt sätt.

Summering av året och en blick in i framtiden

Årsberättelse 2022

Insamling och återvinning i siffror

Statistik

  • 9 av 10

    bosatta i Sverige återvinner (Återvinningsbarometern 2021)

  • 65%

    av alla förpackningar återvinns till nya produkter (Återvinningsgrader 2022)

  • 2,4

    miljoner fyllda återvinningsbehållare (2021)