Ägare och styrelse


FTI ägs av de fyra materialbolagen Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse och ger ingen ekonomisk utdelning till ägarna.

FTI:s relation till materialbolagen


Vår verksamhet utgår från producentansvaret för förpackningar. Producentansvar innebär att det företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden, ansvarar för att se till att den samlas in och återvinns. Producentansvaret infördes 1994 av regeringen. För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag, som i sin tur bildade Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Vår styrelse


I FTI:s styrelse sitter representanter utsedda av materialbolagens ägare.

  • Lars Påhlson – Ordförande
  • Peter Trimmel – vd, Svenska Metallkretsen
  • Mattias Philipsson – vd, Svensk Plaståtervinning
  • Magnus Andersson – vd, Svensk Glasåtervinning
  • Ingrid Näsström – vd, RK Returkartong
  • Cecilia Möller – arbetstagarrepresentant, Akademikerna FTI

Om materialbolagen


Flicka lämnar en pappersmugg i en återvinningsbehållare

Bolag utan vinstintresse

Finansiering

Precis som FTI, drivs alla fyra materialbolag utan vinstintresse. Ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma. Anledningen är att kostnaden för insamling och återvinning ska påverka priset på varorna så lite som möjligt. Insamlingssystemet finansieras till största del av förpackningsavgifter som producenterna betalar.

Vanliga frågor