Ägare och styrelse


FTI ägs av de fyra materialbolagen Svensk Plaståtervinning, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Svenska Metallkretsen och har hanterat insamling av förpackningar på uppdrag av materialbolagen.

FTI:s relation till materialbolagen


FTI:s verksamhet har utgått från producentansvaret för förpackningar. Producentansvar innebär att det företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden, ansvarar för att se till att den samlas in och återvinns. Producentansvaret infördes 1994 av regeringen. För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag, som i sin tur bildade Förpackningsinsamlingen (FTI). FTI har på uppdrag av sina ägare i materialbolagen ansvarat för insamling av förpackningar.

FTI:s styrelse


I FTI:s styrelse sitter representanter utsedda av materialbolagens ägare.

  • Lars Påhlson – Ordförande
  • Peter Trimmel – vd, Svenska Metallkretsen
  • Mattias Philipsson – vd, Svensk Plaståtervinning
  • Magnus Andersson – vd, Svensk Glasåtervinning
  • Ingrid Näsström – vd, RK Returkartong

Om materialbolagen