Bild av FTI:s års- och hållbarhetsredovisning

Årsberättelse


Ladda ner FTI:s års- och hållbarhetsredovisning. Vill du ha ett tryckt exemplar? Hör av dig till oss.

2020 i korthet


Läs om detta och mycket annat i vår årsberättelse:

 

Insamlingsrekord

Under 2020 samlades det in fler förpackningar än någonsin. De insamlade volymerna sköt i höjden och landade på 520 000 ton eller 50 kilo per person.

 

Kompletta förpackningsmanualer

Nu finns äntligen manualer för alla fyra materialslag: papper, plast, metall och glas. Förpackningsmanualerna är viktiga redskap som underlättar producenternas arbete med att utveckla mer återvinningsbara förpackningar.

 

Materialisarnas värld växer

Materialvärlden och dess pedagogiska förskolematerial om återvinning har byggts ut och de så kallade Materialisarna har flyttat in hemma hos familjer.

 

Ny märkning

Nu finns en ny gemensam nordisk märkning för alla avfallsfraktioner. Det betyder att det finns ett system för hela kundresan, från inköp till återvinning. För förpackningar används symboler för respektive materialslag och återfinns på behållarna på återvinningsstationen.

 

Läs FTI:s årsberättelse