Årsberättelse


Ladda ner FTI:s års- och hållbarhetsredovisning. Vill du ha ett tryckt exemplar? Hör av dig till oss.

2022 i korthet


Allt mer samlas in

De senaste fem åren har FTI samlat in 2,5 miljoner ton förpackningar. En ansenlig mängd där pappersförpackningar svarar för den största ökningen under perioden, hela 28 procent. Även plastförpackningar har ökat rejält, med 22 procent. Under 2022 samlades det totalt in 530 000 ton, antalet tömningar av återvinningsbehållarna landade på 2,6 miljoner och återvinningsstationerna städades drygt 530 000 gånger.

FTI:s kompetens efterfrågas

Under året har FTI bjudits in som experter vid flertal sammanhang. Ofta handlar det om att bidra med kompetens och erfarenhet i frågor som rör hållbar förpackningsdesign i allmänhet och återvinningsbarhet och cirkularitet i synnerhet. FTI har bland annat medverkat på ScanPack, Pacmarknaden, Circular Plastic Summit, vid universitetsföreläsningar och i Almedalen.

Färre klagomål

Mellan 2021 och 2022 sjönk antalet konsumentsynpunkter med 30 procent. Ett tydligt bevis för att vårt intensiva arbete med att kontinuerligt höja kvaliteten i insamlingssystemet har gett resultat.

Snart invigs hypermoderna Site Zero

Under 2022 har Svensk Plaståtervinning intensifierat sitt arbete med att bygga den hypermoderna återvinningsanläggningen Site Zero i Motala. Den första etappen beräknas stå färdig under 2023 och fullt utbyggd kan anläggningen ta emot tre gånger så många plastsorter som idag och därmed kommer det i princip bli möjligt att återvinna alla plastförpackningar på marknaden.

Läs om det här och mycket mer i FTI:s årsberättelse för 2022