Årsberättelse


Ladda ner FTI:s års- och hållbarhetsredovisning. Vill du ha ett tryckt exemplar? Hör av dig till oss.

2021 i korthet


Insamlingsrekord

Under 2021 slog vi insamlingsrekord för tionde året i rad. Insamlade volymer ökade och landade på totalt 552 600 ton och 53 kilo per person.

Ny vd och nytt namn

Helena Nylén tillträdde som vd i september 2021. Helena kommer närmast från Spendrups där hon har varit varuförsörjningsdirektör. I början av 2022 bytte vi namn från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen till Förpackningsinsamlingen, vilket är en naturlig följd av att producentansvaret för returpapper upphörde och insamlingen av tidningar Namnbytet tydliggör att vi är Sveriges ledande företag för insamling av förpackningar.

Allt nöjdare kunder

Merparten, 93 procent av FTI:s kunder, upplever att vi bidrar positivt till deras hållbarhetsarbete. Det visar den kundundersökning som genomfördes under 2021. Undersökningen visar på genomgående höga värden för samarbete, stöd och vägledning.

Satsning på cirkulära flöden och hypermodern återvinning

I Motala bygger Svensk Plaståtervinning, en av FTI:s ägare, världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning, Site Zero. Med den nya anläggningen där den första etappen beräknas stå färdig 2023, skapas förutsättningar att återvinna mångfaldigt fler plastförpackningar än idag helt utan negativ klimatpåverkan.

Läs om det här och mycket mer i FTI:s årsberättelse för 2021.

Läs FTI:s årsberättelse