Kvinna och barn som bär på återvinningskärl

Förändringar i förpacknings-förordningen


Vår verksamhet utgår från förordningen om producentansvar för förpackningar. I juni 2022 presenterade regeringen en ny förordning om producentansvar för förpackningar där kommunerna ska ansvara för att samla in förpackningsavfall från 1 januari 2024. De ska också tillhandahålla fastighetsnära insamling (FNI) för pappers-, plast-, glas och metallförpackningar från 2027.

Varför ny förordning?

Syftet med den nya förordningen

  • Att öka återvinningen av förpackningar, samt att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.
  • Att säkerställa att förpackningsavfall tas hand om på ett miljö- och hälsomässigt tillfredsställande sätt.
  • I förordningen finns även definierade mål för materialåtervinningsgrader fram till och förbi år 2030, samt nya mål kopplade till bland annat återanvändning och minskad nedskräpning samt mängden återvunnen plast i förpackningar.
Logotyp till Näringslivets Producentansvar

Nytt bolag bildat för att möta framtidens producentansvar

Näringslivets Producentansvar

Mot bakgrund av det nya producentansvaret för förpackningar har det bildats ett nytt bolag – Näringslivets Producentansvar. Bolaget bygger vidare på den expertis som finns inom Förpackningsinsamlingen, FTI och är det bolag som ansökt om att bli en godkänd producentansvarsorganisation.

FTI:s nuvarande verksamhet kommer att avvecklas när insamlingsansvaret övergår till kommunerna den 1 januari 2024.

Vad innebär förordningen för dig som kommun, producent, entreprenör eller fastighetsägare?


För FTI som bolag, och för våra olika intressentgrupper kommer förordningen att innebära stora förändringar. Vi på FTI går nu in i en intensiv fas, där vi fortsätter att säkerställa att det befintliga insamlingssystemet fortsätter fungera väl, samtidigt som vi planerar för en överföring av insamlingsansvaret till kommunerna. Nedan listar vi några av de områden vi arbetar med.