Integritetspolicy

Information om hur vi använder den data vi samlar in om dig och vilka rättigheter du har.

 

Information vi samlar in

En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter. Vi behandlar olika uppgifter om dig beroende på vilket förhållande du har med oss:

 • Om du är kontaktperson eller anställd hos en av våra leverantörer, behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med vår leverantör (denna kommunikation kan, beroende på innehåll, komma att inkludera personuppgifter).
 • Om du är kontaktperson eller anställd hos en våra kunder, behandlar vi ditt namn, dina kontaktuppgifter och kommunicerar med dig i den mån det behövs för att administrera förhållandet med vår kund (denna kommunikation kan, beroende på innehåll, komma att inkludera personuppgifter).

Utöver ovanstående kan vi behandla uppgifter om dig som du har lämnat till oss i samband med kontakt med en av våra anställda eller vårt servicecenter. Vi behandlar då dina kontaktuppgifter och information kopplade till ditt ärende.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder de uppgifter som beskrivs ovan i syfte att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster. I det arbetet använder vi personuppgifter i följande ändamål:

 • För att administrera relationen med våra leverantörer och med dig som är kund hos oss, till exempel genom att:
  • Hantera ärenden som du skickar in till vår kundtjänst.
  • Fullgöra avtal och andra rättsliga förpliktelser vi har med dig, eller tillvarata rättigheter, som följer av lag, domslut eller myndighetsbeslut.
  • Kommunicera med dig, om du är kontaktperson hos en av våra kunder eller leverantörer, i syfte att fullgöra avtalet vi har med kunden eller leverantören och administrera relationen vi har med er. Detta innebär kommunikation kring leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen), hantering av betalningar med mera. Vi kommer även behandla dina kontaktuppgifter för att möjliggöra framtida affärsrelationer och för att skicka relevant information.
 • För att skicka dig relevant eller efterfrågad information och marknadsföra våra tjänster.

Information och marknadsföring

För att vi ska kunna skicka så relevant information som möjligt till dig använder vi dina personuppgifter för att:

 • Skicka kommunikation och marknadsföring till dig. När vi skickar marknadsföring till dig via e-post kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick.

Vi skyddar dina uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter med andra, om det är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla vår tjänst.

De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner. Genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (till exempel leverantörer av IT-tjänster eller IT-system) om det är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla sina tjänster till oss.

Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (till exempel vid sammanslagning med annat bolag) eller exempelvis myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Vi bevarar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra avtalet vi har med dig eller för andra nödvändiga ändamål, som att efterleva juridiska skyldigheter eller lösa tvister.

Eftersom behoven kan variera för olika typer av data och sammanhang, kan bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas, är det framförallt uppgifternas känslighet som avgör. Ju känsligare uppgift, desto kortare tid bevaras den.

Läs vidare

Svenska Förpackningsinsamlingen AB är personuppgiftsansvarig.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Om kakor


Vår webbplats använder kakor (cookies), en liten textfil med information som lagras på din dator. Dessa används enbart för att underlätta ditt besök på hemsidan och för att vi ska kunna förbättra den.

Det går att använda informationen i kakan för att följa hur besökare surfar på vår webbplats.

Vi använder tre typer av kakor:

 • Nödvändiga kakor och funktionskakor: ser till att webbplatsen fungerar när du surfar på den.
 • Kakor för statistik: ger oss anonym statistik så att vi kan göra förbättringar. Vi använder Google Analytics.
 • Kakor som möjliggör anpassningar: sparar information om vad du gjort vid tidigare besök på webbplatsen, så att ditt nästa besök blir enklare och anpassat för dig.

Samtycke krävs

Du väljer själv om du vill acceptera kakor. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad kakor används till. Besökaren ska även lämna sitt samtycke till att kakor används.

Om du inte gillar kakor

Om du inte vill ha kakor, kan du välja att inte acceptera dem när informationen om våra kakor dyker upp. Du klickar på “Hantera kakor” och gör därefter dina val. Du kan också ställa in din webbläsare till att automatiskt neka lagring av kakor eller informera varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.