Händer viker ihop ett tillplattat mjölkpaket

Du behöver inte diska förpackningarna innan du lämnar dem till återvinning, det räcker att tömma dem. Vill du skölja ur dem, använd kallvatten. Att tömma förpackningarna är viktigt för att kvaliteten på det insamlade materialet ska bli så bra som möjligt. Ju bättre kvalitet, desto mer kan återvinnas till nya produkter och förpackningar. Tömda förpackningar bidrar också till att minska obehaglig lukt, som kan locka till sig skadedjur.

Platta och vik ihop

När förpackningen är tömd, platta till den och vik ihop den så att den tar mindre plats, både hemma och i insamlingsbehållaren. Det gör att fler får plats med mer, behållarna inte fylls på lika snabbt och tömningsbilarna behöver inte transportera luft.

Tips på hur du kan platta och vika ihop dina förpackningar
Så viker du ihop ett mjölkpaket