Två stycken SKONA-tvättmedelsförpackningar

Vi på FTI samlar in förpackningar från hushållen över hela landet via vårt rikstäckande och tillgängliga insamlingssystem med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. De plastförpackningar som källsorteras av hushållen och samlas in av FTI går till Svensk Plaståtervinning i Motala för återvinning. Som ett led i att minska koldioxidutsläppen, minimera behovet av ny fossil plast och skapa en marknad för cirkulär återvunnen plastråvara, lanserar nu ICA, tillsammans med Svensk Plaståtervinning, en ny förpackning till SKONA-tvättmedel som består av 95 % återvunnen plast från svenska hushåll.

Den nya SKONA-flaskan banar väg för att plastförpackningar nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin. Den illustrerar idealbilden av det cirkulära system som vi försöker bygga upp, där en förbrukad plastförpackning blir en ny plastförpackning. Det här har varit ett mycket viktigt projekt som kommer att skapa ett paradigmskifte för plaståtervinningen. När vi får till cirkulariteten kan vi minimera utsläppen från förbränningen och strypa behovet av ny plast, säger Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning.

— Inom ICA har vi stort fokus på att minimera förpackningars miljöpåverkan och att bidra till mer cirkulära plastflöden. Genom vår nya SKONA-flaska följer vi inte bara våra egna ambitioner i att öka användningen av återvunnen plast, utan visar också tydligt för kunderna hur deras val av produkt, och att de lämnar förpackningar till återvinning, bidrar till ett mer hållbart samhälle och hållbara produkter. Det tror vi kommer att vara mycket uppskattat, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på ICA Gruppen.

Den nya tvättmedelsflaskan kommer att finnas på butikshyllor i hela landet redan under nästa vecka.

Går före förväntad EU-lagstiftning
Som ett led i att göra plasten till en del av den cirkulära ekonomin har EU tagit fram ett lagförslag som föreslår att varje plastförpackning som sätts på den europeiska marknaden ska innehålla återvunnen plastråvara från 2030. Till exempel ska plastförpackningar i kontakt med livsmedel innehålla 10 % återvunnen plastråvara och övriga plastförpackningar 35 %. Att det finns högkvalitativ återvunnen plastråvara tillgängligt blir då en förutsättning för att producenter ska kunna följa den nya lagstiftningen.

— Med SKONA-flaskan går vi före lagstiftningen och bygger ett cirkulärt system och en marknad för återvunnen plastråvara i Sverige. Det skapar förutsättningar för att våra kunder och Sverige ska kunna nå uppsatta klimatmål, menar Mattias Philipsson.

Under hösten kommer Svensk Plaståtervinnings nya anläggning Site Zero sättas i drift, där nya cirkulära plastförpackningar kommer kunna produceras av ett tiotal plastsorter. Genom att vara ansluten till oss på FTI får dina plastförpackningar möjlighet att sorteras ut för återvinning hos Svensk Plaståtervinning i Motala. Var med i utvecklingen mot mer återvinningsbara förpackningar tillsammans med oss!

Läs Svensk Plaståtervinnings pressmeddelande här
Läs mer om Site Zero här