Fram och baksida av en pizzakartong med en pappersförpackningsmärkning

Under början av 2022 bestämde sig förpackningsföretaget Pibox, en av Sveriges ledande leverantörer av pizzakartonger, för att skapa en större medvetenhet bland sina kunder när det kommer till kvalitet och hållbarhet. I samband med en uppdatering av den grafiska profilen på baksidan av sina pizzakartonger valde Pibox att även märka förpackningarna med en tydlig sorteringssymbol för att hjälpa konsumenterna att sortera rätt.

– Vi vill anpassa oss till den standard som nu finns ute bland våra konsumenter. I och med den uppdaterade märkningen så behöver vi inte själva använda oss utav ”egna” symboler för återvinning utan nyttja det goda arbete som FTI tillsammans med övriga aktörer redan gjort. Genom att dessutom använda oss av samma piktogram som på återvinningsstationer hoppas vi kunna hjälpa kunderna att sortera pizzakartongen i rätt fack. När allt kommer omkring är det viktigt att vi drar vårt strå till stacken när det kommer till hållbarhet, även om det ”bara” rör sig om pizzakartonger, säger Håkan Dik, Verksamhetsutvecklare på Pibox

Förpackningsmärkningen är en del av ett gemensamt nordiskt skyltsystem för samtliga avfallsfraktioner. Systemet är framtaget av Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark, med inspel från FTI och de som producerar förpackningar.

FTI har stöttat oss genom att vara en pålitlig partner sedan många år tillbaka. Tack vare att aktivt upplysa oss via nyhetsbrev och informationsbrev så är vi ständigt välinsatta i vad som sker på marknaden. Tillsammans med den informativa hemsidan så är det enkelt att ta fram informationsmaterial och förstå hur man kan använda det på bästa möjliga sätt, säger Håkan Dik.

I dagsläget har Pibox infört märkningen på sin mest populära pizzakartong ”Maestro”, men därefter planerar de även att inkludera symbolerna på sin uppdaterade kartong ”Nybakad” som kommer ut till hösten 2022. Utöver detta uppmuntrar Pibox dessutom sina kunder att introducera märkningen på sina egna individuella pizzakartonger i hopp om att sprida hållbarhetstänket.

– Med den nya baksidan på våra pizzakartonger hoppas vi kunna hjälpa alla pizzaälskare i Sverige att bli ännu mer medvetna om vart deras pizzakartong kommer ifrån, vad den står för och hur den kan hjälpa till att göra oss alla mer cirkulära. Så, glöm inte att vända på pizzakartongen och framför allt återvinna den – i rätt fack, avslutar Håkan Dik