En kvinna vid ett miljörum på gården vid flerbostadshus

Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att hjälpa de boende att återvinna mer. Läs om hur Gavlegårdarna införde systemet.

En vision om att boende ska känna sig hemma och en stark vilja till förändring gjorde att Gavlegårdarna deltog i projektet ”Hållbart Nordost”, ett samarbete mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC. Målet med projektet var att åstadkomma en beteendeförändring hos återvinnare i Nordost.

Så gjorde Gavlegårdarna
Genom ett framgångsrikt samarbete med de boende fick Gavlegårdarna insikter om vad som verkligen behövde ske för att skapa rätt möjligheter för en beteendeförändring hos de boende.

– Nyckeln till framgång är att vi har arbetat metodiskt och utifrån beteendeinsikter, med både de mjuka faktorerna som kommunikation och relationer, samt med den fysiska miljön i de nya fina återvinningsrummen, säger Mats Åström, Gavlegårdarna.

Röd tråd och återkoppling
Några av de insikter som kom fram i projektet Hållbar Nordost är att det är viktigt att ha en röd tråd och ge god återkoppling. Dekaler i återvinningsrummet, möjlighet till bra sortering i köket, utformning av återkoppling och att hyresgästerna får bra information om källsortering påverkar viljan att sortera.

Hyresgästernas engagemang viktigt
Samarbetet mellan Gavlegårdarna, Gästrike Återvinnare och RAPATAC har varit en stor del av framgången med Hållbart Nordost. Dialog och workshops med hyresgäster har också bidragit till att projektet tagits emot väl av hyresgästerna i området. En annan viktig aspekt för att förändringsarbetet ska fungera är ett väl utfört förarbete och att ta reda på vad det är som inte fungerar i källsorteringen.

Efter ett år hade nöjdheten med återvinningsmöjligheterna ökat med 20 procent. Dessutom växte tryggheten och gemenskapen genom projektet Hållbart Nordost.

Vill du också ha fastighetsnära insamling?