En person utanför ett miljöhus

Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att hjälpa de boende att återvinna mer. Läs om hur Poseidon framgångsrikt införde systemet.

Så här gjorde Poseidon

Fastighetsnära insamling är ett av de områden som Poseidon valt att fokusera på för minskad miljöpåverkan. Beslutet om att införa det togs år 2010 och idag kan 16 000 hushåll återvinna i anslutning till fastigheten.

Poseidon vill att det ska vara enkelt och trevligt för deras boende att återvinna. Därför är det viktigt i deras arbete med fastighetsnära insamling att miljöhus och miljörum ska vara trygga, tillgängliga, effektiva, snygga och rena.

– Därför utformar vi våra miljöhus och miljörum så att källsorteringen blir en trevlig upplevelse och våra boende inser att det mesta går att återvinna, säger Terese Svensson, Kretsloppscontroller.

I utformningen av miljörummen och husen har Poseidon eftersträvat stora fönsterpartier och god belysning för att göra det lätt att se in och ut. Huset eller rummet har placerats längs naturliga gångstråk i områdena. Målet är att allt avfall ska kunna lämnas på samma ställe, samt att utrymmena ska vara flexibla för att kunna möta framtida krav på avfallshanteringen.

Vill du också ha fastighetsnära insamling?