En muralmålning med linjer som visar hur man ska sortera

Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer att satsa på fastighetsnära insamling för att hjälpa de boende att återvinna mer. Läs om hur Signalisten framgångsrikt införde systemet.

Så gjorde Signalisten

Att källsortering är viktigt blir snabbt uppenbart när du flyttar in i en lägenhet i Signalisten. Med nycklarna kommer ett återvinningskit som ger information om hur källsorteringen fungerar och vilket ansvar du har som hyresgäst. Mat- och restavfall sorteras hemma i bostaden och i Signalistens miljöstugor finns möjligheten att, utöver förpackningar och tidningar, även lämna grovsopor, mindre elavfall samt batterier och ljuskällor.

Färg underlättar sorteringen

All källsortering följer ett gemensamt koncept. Signalisten tog fram egna skyltar och tilldelade varje fraktion en färg som sedan används genom hela sorteringsresan. Färgerna anknyter till de kulörer som tagits fram av Stockholms stad och med tydliga skyltar och färgmarkeringar i golvet blir det både enkelt och pedagogiskt att hamna vid rätt kärl med sitt avfall.

– Genom klara och glada färger vill vi skapa en positiv känsla kring återvinning. Det ska vara enkelt och roligt att sortera i våra nya miljöstugor för både vuxna och barn, säger Lisa Holmer, ansvarig för Signalistens sociala hållbarhetsarbete.

Alla är involverade

Ytterligare en betydande pusselbit i arbetet har varit att lyfta källsorteringen som en viktig fråga för alla anställda på Signalisten, inte enbart för dem som arbetar med miljöfrågor. Genom att göra det till en relevant fråga i hela organisationen blir alla medarbetare budbärare och talespersoner för återvinningen, vilket har varit del i framgången.

Beteendeförändring är ett arbete som tar tid och Signalisten arbetar kontinuerligt med uppföljning, påminnelser och tips, bland annat genom olika utskick till boende. En viktig utgångspunkt är att inte komma med pekpinnar, utan istället vägleda genom att visa på de möjligheter som finns och vad man får göra.

Viktiga lärdomar

En lärdom från projektets uppstart var vikten av miljövärdar som ronderar miljöstugorna och ser till att hålla rent och fräscht, beställa extratömningar vid behov och svara på frågor från boende. Idag har Signalisten två heltidsanställda miljövärdar som sköter detta, något som även rent ekonomiskt är en vinst eftersom kärlen som avfallsentreprenören hämtar alltid är rena och innehållet till hundra procent är korrekt sorterat.

Vill du också ha fastighetsnära insamling?