Återvinnare källsorterar i miljörum

Sommaren 2022 beslutade regeringen om en ny förpackningsförordning. Den innebär bland annat att Sveriges kommuner från och med den 1 januari 2024 tar över insamlingen av hushållens förpackningar från producenterna. Förordningen fastställer också att alla invånare ska ha tillgång till fastighetsnära insamling senast 1 januari 2027. Det är kommunens ansvar att införa fastighetsnära insamling.

Ni kan behöva teckna nya avtal för hämtning

Om du bor du i en bostadsrättsförening eller är fastighetsägare som erbjuder förpackningsinsamling i miljörum eller liknande, kan ni behöva teckna nytt avtal med den/de leverantör/er som kommunen upphandlat för att hämta förpackningar från och med den 1 januari 2024. Befintliga avtal kan behöva sägas upp eller omförhandlas.

Läs mer om förändringen och hur den påverkar bostadsrättsföreningar/fastighetsägare på Sverige Sorterar

Vänd er till kommunen med frågor

FTI:s verksamhet avvecklas under första kvartalet 2024, med anledning av den nya förordningen. Har din bostadsrättsförening eller du som fastighetsägare frågor om avtal, hämtning eller fastighetsnära insamling gällande 2024, vänder ni er till kommunen eller det kommunala avfallsbolaget.