Livsmedel på hyllor i en butik

Flexibla livsmedelsförpackningar är ofta tillverkade av flerskiktsfilmer med någon form av barriärskikt. Dessa barriärförpackningar kan tack vare sina gastäta egenskaper förlänga livsmedlets hållbarhet. De är dock komplexa att materialåtervinnaftersom de består av flera olika material som inte enkelt kan separeras från varandra. Av de plastförpackningar som källsorterash kommer till FTI:s och Svensk Plaståtervinnings återvinningssystem kan endast en tredjedel materialåtervinnas. Projektet Circ Pack, som pågår fram till slutet på 2023, syftar till att ge värdefull information och tydligare riktlinjer kring hur flexibla plastförpackningar kan utformas så att dessa i högre grad kan materialåtervinnas utan stora kvalitets- och värdeförluster.

Under 2022 avslutades projektets första fas där en kartläggning av nuvarande och framtida användning av komplexa flexibla barriärförpackningar på den svenska marknaden genomfördes. Studien kretsade kring att få en tydligare bild av var komplexa multimateriallaminat används, med fokus på livsmedelsindustrin, samt vilken potential som finns för att ersätta icke återvinningsbara komplexa laminat med enklare monomateriallaminat som har bättre förutsättningar att materialåtervinnas cirkulärt.

Läs mer om det första delprojektet och ta del av resultatet i IVL:s rapport här

Under 2023 kommer ett urval av möjliga monomateriallaminat utvärderas utifrån bland annat processbarhet, funktionalitet, sorteringsbarhet och återvinningsbarhet. Urvalet baseras på resultatet från projektets första del och resultaten av de tester som görs under 2023 kommer att användas för att uppdatera designriktlinjerna i FTI:s och Svensk Plaståtervinnings Plastmanual så att fler förpackningstillverkare kan välja återvinningsbara förpackningsalternativ.