Förpackningar av olika material på grön botten

FTI avvecklas under första kvartalet 2024 och bolagets samlade expertis och erfarenhet övergår till Näringslivets Producentansvar. Producenter som ska rapportera och redovisa volymer för 2023 till Naturvårdsverket, kommer att kunna få stöd i sin rapportering från FTI:s producentservice, precis som vanligt.

När och hur du ska redovisa

Om du är osäker på hur du ska redovisa dina förpackningsvolymer i övergången från FTI till Näringslivets Producentansvar, NPA, hittar du viktiga datum nedan. De finns även i NPA:s nyhetsbrev för november.

Redovisning för 2023 till FTI och Svensk Glasåtervinning

Senast 25 januari 2024 ska 2023 års förpackningsvolymer redovisas till Förpackningsinsamlingen, FTI, och Svensk Glasåtervinning.

Godkännande av rapport till Naturvårdsverket

Senast 24 mars 2024 ska rapporten till Naturvårdsverket över förpackningar för 2023 godkännas i FTI:s kundportal.

Månads- eller kvartalsredovisning för 2024 i NPA:s kundportal

  • Månadsredovisare: Redovisar januaris volymer senast den 25 februari.
  • Kvartalsredovisare: Redovisar första kvartalets volymer för 2024 senast den 25 april.

Tveka inte att höra av dig till kund@ftiab.se om du har några frågor kring redovisning och rapportering.