Förpackningar mot orange bakgrund

Förordningen innebär bland annat att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från den 1 januari 2024. Senast den 1 november 2023 ska också alla producenter vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation (PRO). En PRO ska bland annat ta emot den mängd förpackningar som samlas in i varje kommun i relation till sin marknadsandel samt bidra till att nå återvinningsmålen.

Föreliggande upphandling syftar till att säkerställa transporter av insamlat förpackningsmaterial från kommunernas omlastningsstationer (OLS) till mottagningsanläggningar (MOA), samt i förekommande fall till återvinningsanläggning (ÅVA). I förfrågningsunderlaget som tillhandahålls vid intresse erbjuds möjlighet att lämna anbud på:

  • Transportering av lösa (ej balade och/eller emballerade) förpackningar av materialslagen papper, plast och metall från OLS till MOA, samt materialslagen färgat och ofärgat glas från OLS till ÅVA.

Kontakta oss på anlaggning@ftiab.se för att anmäla intresse och ta del av det samlade förfrågningsunderlaget. Anbudstiden är öppen fram till den 10 maj 2023, kl. 23.59.

Välkomna med ert anbud!