Förordningen innebär bland annat att ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar går över till kommunerna från den 1 januari 2024. Producenter ska vara anslutna till en godkänd producentansvarsorganisation (PRO) från den 1 november 2023. En PRO ska bland annat ta emot den mängd förpackningar som samlas in i varje kommun i relation till sin marknadsandel samt bidra till att nå återvinningsmålen.

Föreliggande upphandling syftar till att säkerställa transporter av insamlade pappersförpackningar från mottagningsanläggning (MOA) till återvinningsanläggning (ÅVA). I förfrågningsunderlaget som tillhandahålls vid intresse erbjuds möjlighet att lämna anbud på:

  • Transport av balade pappersförpackningar från MOA till ÅVA och/eller mellanlager.

Kontakta oss på anlaggning@ftiab.se för att anmäla intresse och ta del av det samlade förfrågningsunderlaget. Anbudstiden är öppen fram till den 8 september 2023, kl. 23.59.

Välkomna med ert anbud!