Blå text som säger "Circular plastic summit"

Datum: 16 mars 2023
Tid: 13:00-16:00
Plats: Online
Kostnadsfritt hybridevent
Registrera dig här

Svensk Plaståtervinning, tillsammans med Förpackningsinsamlingen, bjuder in till en dag med fokus på återvinning av PET-förpackningar.

Med Site Zero kommer Svensk Plaståtervinning att sortera ut PET-tråg samt färgade PET-flaskor för materialåtervinning. Sedan tidigare har transparent ofärgade PET-flaskor varit möjliga att återvinna till ett högvärdigt material som används i nya förpackningar.

I programmet kommer Svensk Plaståtervinning tillsammans med återvinningspartners beskriva de nya processerna, samt vad som är viktigt för att PET-förpackningarna ska kunna materialåtervinnas med så hög kvalitet som möjligt. Detta för att ge förpackningsproducenter tillgång till återvunnen råvara. Fokus kommer att ligga på vad som är möjligt med den senaste teknologin, samt vad i förpackningarna som kan hindra högvärdig materialåtervinning.

Eventet kommer att hållas på engelska och är ett hybridevent.

Har du frågor?
Skicka gärna in dem i förväg till fragor@ftiab.se så de får chansen att besvaras under eventet.
Det kommer tyvärr inte att gå att chatta in frågor under eventets gång, men alla frågor som skickas in via fragor@ftiab.se kommer att sammanställas med svar i ett dokument och göras tillgängligt på FTI:s webbplats i efterhand. 

 

Talare


Del 1: State of the art – Mekanisk återvinning för PET-förpackningar
• Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning
• Willem Christiaans, Indorama Ventures Recycling Group / Wellman Recycling
• Constantin Damov, Green Group
• Matthjis Veerman, Morssinkhof

Del 2: Design för cirkularitet för PET-förpackningar
• Hans Steijer, RISE / Normpack
• Helén Williams, Karlstads universitet
• Jean-Emile Potaufeux, RecyClass
• Elna Hallgard, Orkla Foods Sverige

Varmt välkomna att delta!

Svensk Plaståtervinning och Förpackningsinsamlingen

Registrera dig här

 

Två transparenta PET-tåg mot en ljusblå bakgrund

 

En förhandstitt på dagens talareMattias Philipsson
Mattias Philipsson

VD, Svensk Plaståtervinning

Mattias är VD för Svensk Plaståtervinning som nu bygger världens största och modernaste anläggning för plaståtervinning – Site Zero. Med Site Zero kommer Svensk Plaståtervinning att sortera ut transparenta PET flaskor och PET-tråg samt färgade PET-flaskor för materialåtervinning.

 

Willem Christiaans
Willem Christiaans

Raw Material Procurement & Business Development Manager Europe, 
Indorama Ventures Recycling Group / Wellman Recycling

Willem är aktivt involverad i många PET projekt och teman som är relevanta för Indoramas cirkulära ekonomi och vidareutveckling av PET-återvinning i Europa. Han är även involverad inom både Plastic Recyclers Europe samt PETCore. Tack vare ett utökat samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och Wellman Recycling kan både svenska transparenta PET-tråg och flaskor återvinnas.

 

Constantin
Constantin Damov
Co-founder & Chairman, GreenGroup

Constantin är en nyckelspelare inom resursförnyelse och cirkulär ekonomi i Europa och spelade en avgörande roll i uppbyggnaden av GreenGroups PET-återvinningsdivision, vilket bidrog till dess framgång som en europeisk ledare inom PET-återvinning, en verksamhet som nu är regionalt spridd i Rumänien, Slovakien och Litauen. Tack vare samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och GreenTech Baltic kommer de under året återvinna svenska färgade PET-flaskor.

 

Matthijs Veerman
Matthijs Veerman  

Business Development Manager, Morssinkhof Plastics

Matthijs är involverad i etableringen av Morssinkhofs senaste PET-återvinningsanläggning i Tyskland och den nya kommande PET-återvinningsanläggningen i Belgien, där transparenta PET-flaskor, färgade flaskor och PET-tråg kommer att behandlas med en unik ”Cure-technology”. Företaget har en koppling till Svenska marknaden då de till viss del ägs av Ingka Group (IKEA), där ”Hållbarhet” är en viktig grundpelare för dem båda. Tack vare ett utökat samarbete mellan Svensk Plaståtervinning och Morssinkhof kommer de under året återvinna svenska transparenta PET-tråg.

 

Hans Steijer

Hans Steijer
Project manager, RISE / Normpack

Hans arbetar med produktsäkerhet inom Näringslivsgruppen Normpack, en företagsgrupp som verkar för säkra material i kontakt med livsmedel. Detta inkluderar rådgivning angående FCM-lagstiftningen. Han har lång erfarenhet av kvalitetskontroll och kemikaliefrågor inom detaljhandeln och kommer bland annat att prata om lagstiftningen inom EU om återvunnen PET för livsmedelskontakt.

 

Helén Williams

Helén Williams
Docent i miljö och energisystem, Forskare vid Centrum för Tjänsteforskning & Lärare i hållbar utveckling vid Karlstads universitet

Helén kommer att prata om vikten av att förpackningarna uppfyller sin roll såväl i att skydda ett värdefullt innehåll, men också hur vi kan tänka när förpackningen har en större miljöpåverkan än innehållet. Hon kommer även att beröra utmaningar med mer cirkulera flöden utifrån konsumenternas roll att kunna bidra med sortering för återvinning.

 

Jean-Emile Potaufeux

Jean-Emile Potaufeux
Technical Manager, Plastics Recyclers Europe & RecyClass

Jean-Emile Potaufeux är Teknisk chef på Plastics Recyclers Europe, helt dedikerad till RecyClass, ett tekniskt värdekedjeinitiativ som med sina vetenskapligt baserade riktlinjer stödjer värdekedjan inom design för återvinningsbarhet och återvunnet material för plastförpackningar och plastprodukter. Jean-Emile är ansvarig för de tekniska kommittéerna för PO-filmer och PET-förpackningar samt testkampanjerna för återvinningsutvärderingar som utförs av RecyClass.

 

Elna Hallgard

Elna Hallgard  
Development Manager, Orkla Foods Sverige

Elna är utvecklingschef för förpackningar på livsmedelsföretaget Orkla Foods Sverige, som tillverkar och säljer några av Sveriges mest älskade varumärken som Felix, Anamma och Kalles Kaviar. Med Orklas kraftiga ambitioner inom hållbarhet är hon en nyckelspelare för att skapa cirkulära plastflöden inom dagligvarubranschen och är drivande för att få branschen att hela tiden våga testa nya förpackningslösningar. Elna kommer bland annat att prata om konsumentvänliga lösningar i en cirkulär värld.

 

Anmäl dig här