En hand lämnar en plastförpackning i en återvinningsbehållare

Förra året lämnades hela 530 000 ton förpackningar in till återvinning i FTI:s insamlingssystem, vilket motsvarar 50,4 kilo per invånare. Mellan åren 2018 och 2022 har insamlingen ökat med närmare 15 procent. Sammanlagt har 2,5 miljoner ton förpackningar av papper, plast, metall och glas lämnats till återvinning via FTI:s återvinningsstationer eller fastighetsnära insamling under de senaste fem åren.

Det materialslag där insamlingen ökat mest under perioden är pappersförpackningar, som har ökat med 28 procent. Även för plastförpackningar har insamlingen ökat markant med 22 procent. Andelen metall- och glasförpackningar ökat med sex respektive fyra procent.

– Det är fantastiskt att så många hushåll källsorterar sina förpackningar, det är en förutsättning för att de ska kunna återvinnas. Extra glädjande är det att insamlingen av plastförpackningar har ökat så mycket. Vi är bra på att återvinna i Sverige men vi kan bli ännu bättre. Vi ser att vi nu är tillbaka på mer normala insamlingsnivåer jämfört med rekordnivåerna som uppmättes under pandemiåren. Även om nivåerna är höga hamnar alltför många förpackningar fortfarande i soppåsen. Att sortera ut sina förpackningar till återvinning är något som alla kan göra för att bidra till en mer hållbar värld, säger Mikael Edenqvist, chef regioner på FTI.

I syfte att öka insamlingen och återvinningen av förpackningar ännu mer har regeringen beslutat om en ny förordning för producentansvar för förpackningar. Den innebär bland annat att insamlingsansvaret går över till kommunerna den 1 januari 2024, och att fastighetsnära insamling ska vara införd för alla hushåll senast 2027.

– Vi är glada att se den här positiva trenden, som visar att källsorteringen har ökat kontinuerligt under de senaste åren. Här har vårt rikstäckande insamlingssystem med återvinningsstationer och fastighetsnära insamling fyllt en viktig samhällsfunktion. Genom att göra insamling av hushållens förpackningar tillgänglig för alla, har fler förpackningar kunnat återvinnas. Nu arbetar vi för en smidig övergång till kommunerna genom att dela med oss av vår gedigna erfarenhet och expertis på området. Vi ser fram emot en fortsatt utveckling mot ett mer cirkulärt samhälle, säger Mikael Edenqvist.

Ta del av insamlingsstatistiken på riks- och kommunnivå här