Mikael Edenqvist på scen på Recyclingdagen

Mikael Edenqvist, chef Regioner på FTI, medverkade i programmet och presenterade hur FTI har arbetat med överföringen av ÅVS-systemet till kommuner. Den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar, från producenterna.

− Recyclingdagen presenterar ett väldigt bra program med många relevanta talare och ämnen, som jag upplever att publiken uppskattade. Kommuner och producenter står inom bara ett par månader inför omvälvande förändringar när det gäller insamling och återvinning av förpackningar. På FTI har vår ambition varit att arbeta för en smidig övergång till kommunerna med målet att invånarna i Sverige ska påverkas så lite som möjligt av förändringen, säger Mikael Edenqvist.

FTI:s stöd till kommunerna

Mikael berättade bland annat om vad FTI gjort för att stötta kommunerna, exempelvis genom att dela med sig av sin erfarenhet och expertis, erbjuda ett förmånligt pris för övertagande av ÅVS-systemet och hålla en nära dialog med såväl enskilda kommuner som branschorganisationen Avfall Sverige.

−Nu är vi på upploppet och det mesta börjar falla på plats, även om det också återstår en del att göra för att vara förberedda den 1 januari 2024 när förändringen träder i kraft. Jag är väldigt stolt över den generositet och uthållighet som FTI som organisation uppvisat och är imponerad av kommunernas, kommunförbundens och de kommunala avfallsbolagens snabba omställningsförmåga och ansvarsfulla hantering av förändringen, säger Mikael.

98 procent av FTI:s återvinningsstationer, som idag utgörs av cirka 5000 insamlingsplatser över hela Sverige, tas över av kommunerna. I ett fåtal kommuner avetableras stationerna under januari 2024, och ersätts av annat insamlingssystem.

Avveckling och uppstart av nytt bolag

Parallellt med att FTI bedriver ordinarie verksamhet året ut, pågår förberedelser för att avetablera FTI som bolag samtidigt som en mängd aktiviteter pågår för att kunna hantera de nya materialflöden som uppstår med anledning av den nya förordningen.

FTI:s verksamhet avvecklas under första kvartalet 2024. Det nystartade bolaget Näringslivets Producentansvar tar över uppgiften att utgöra ett stöd till anslutna producenter när det gäller att uppfylla den nya förordningens högre ställda krav.


Bakgrund

Den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar och senast den 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara införd i samtliga kommuner. Bakgrunden till förändringen är den nya förpackningsförordning som regeringen beslutade om sommaren 2022. Ett av målen med den nya förordningen är att nå en högre insamlings- och återvinningsgrad- av hushållsförpackningar.