Hej Ingrid! Vad gör kartong till ett bra förpackningsmaterial?
Pappersfibrer är en förnybar resurs som dessutom kan återvinnas många gånger. En förpackning i kartong lämpar sig utmärkt för att skydda många olika sorters produkter, allt från mer exklusiva förpackningar, till livsmedelsförpackningar där huvudsyftet är att förlänga livstiden och minska matsvinn.

Vad kan pappersförpackningar bli när de har återvunnits?
De blir nya förpackningar! När du lämnar en pappersförpackning till återvinning får den nytt liv och kan cirkulera upp till 25 gånger.

Varför är det bra att återvinna pappersförpackningar?
Pappersfiber är ett material som kan återvinnas många gånger. När vi återvinner sparar vi på naturens resurser och minskar behovet av ny råvara, därför är det viktigt att nyttja de fibrer som redan finns. Om vi lägger pappersförpackningen i vanliga soppåsen används fibrerna bara en gång, men om förpackningen däremot lämnas till återvinning kan den användas till nya förpackningar.

Hur går återvinningen till, i korta drag?
När pappersförpackningarna kommer till pappersbruket blandas de med vatten i en stor roterande trumma. Där löses förpackningarna upp och fibrerna skiljs från plast och skräp som kommit med vid insamlingen. När pappersfibrerna lämnat trumman passerar de genom flera silar så att även små föroreningar avlägsnas ur pappersmassan. Därefter sprutas pappersmassan ut på en duk, som ser ut som ett finmaskigt nät, och där försvinner det mesta av vattnet från massan samtidigt som pappersfibrerna vävs samman. I presspartiet pressar sedan stora valsar ut ytterligare vatten ur massan och slutligen torkas pappersbanan på varma cylindrar. Till slut rullas kartongen upp på rullar som levereras till förpackningstillverkare som tillverkar kartonger i alla storlekar.