Ett barn källsorterar förpackning i köket

Sommaren 2022 beslutade regeringen om en ny förpackningsförordning. Den innebär bland annat att Sveriges kommuner från och med den 1 januari 2024 tar över insamlingen av hushållens förpackningar från producenterna. Förordningen fastställer också att alla invånare ska ha tillgång till fastighetsnära insamling senast 1 januari 2027. Det är kommunens ansvar att införa fastighetsnära insamling.

Återvinningsstationerna blir kvar i de flesta kommuner

95 % av Sveriges kommuner tar över FTI:s återvinningsstationer och kommer att ansvara för information om stationernas placering och hantera felanmälningar gällande städ och tömning. Efter den 1 januari ska du som privatperson alltså kontakta kommunen eller det kommunala avfallsbolaget med eventuella synpunkter eller frågor om förpackningsinsamlingen.

FTI avvecklas

FTI:s verksamhet kommer att avvecklas under första kvartalet 2024. Vårt Servicecenter kommer inte längre att hantera frågor eller felanmälningar som rör förpackningsinsamling efter den 31 december 2023.

Tjänster som “Hitta återvinningsstation” och felanmälan kommer att tas bort från fti.se den 1 januari 2024, då kommunerna tar över insamlingsansvaret. Avfallsportalen sopor.nu kommer att tillhandahålla motsvarande tjänster på sin sajt från den 1 januari 2024, och det är upp till de enskilda kommunerna att ansluta sig till sopor.nu eller erbjuda andra alternativ för kommuninvånarna.

Gå till sopor.nu

Mer insamling och återvinning

Syftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar och att minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Förordningen innehåller också definierade mål för materialåtervinningsgrader och nya mål för bland annat återanvändning, minskad nedskräpning samt hur mycket återvunnen plast det ska vara i förpackningar.