Sorteringslinor inne på anläggningen Site Zero

Site Zero har en kapacitet för 200 000 ton plastförpackningar per år och kommer att kunna ta emot alla plastförpackningar från svenska hushåll. Anläggningen kan också sortera ut många fler plastsorter än tidigare, vilket innebär att i princip alla plastförpackningar från hushåll nu kommer att kunna återvinnas. Genom en mer effektiv plaståtervinning bidrar Site Zero till minskat klimatavtryck, bättre möjligheter att nå de svenska målen för återvinning, minskat behov av fossil råvara och minskade utsläpp och kostnader vid förbränning av avfall.

– Det innebär en fördubbling av plaståtervinningen jämfört med vår tidigare anläggning, som redan var en av de mest effektiva i Europa. Resultatet från testperioden visar att plasten nu kan bli en del av den cirkulära ekonomin, fastslår Mattias Philipsson, VD på Svensk Plaståtervinning i ett pressmeddelande.

Källsortering en förutsättning för återvinning

Nu när de tekniska förutsättningarna finns på plats för att återvinna fler förpackningar, är det viktigt att du som konsument fortsätter att källsortera dina plastförpackningar för återvinning. Källsortering är en förutsättning för att förpackningar ska återvinnas. Om de slängs i restavfallet får de inte en chans att bli återvunna, utan bidrar istället till onödiga utsläpp vid förbränning och till en fortsatt efterfrågan på fossil råvara för att kunna tillverka nya förpackningar.

Se film om Site Zero

Se TV4 Nyheternas inslag om Site Zero