Det är bara hushållsförpackningar som ska lämnas på återvinningsstationerna. Vanliga tryckbehållare som innehållit till exempel hårsprej, deodorant eller air freshener är förpackningar som kan lämnas på våra återvinningsstationer, förutsatt att de är helt tömda på innehåll.

Tryckbehållare som inte är tömda kan i värsta fall leda till bränder i tömningsbilar eller på anläggning. Det innebär en risk för de som hanterar förpackningarna. Bränder kan uppstå när det insamlade materialet utsätts för press, till exempel vid komprimering i en tömningsbil eller vid balning på anläggning. Tryckbehållare som bland annat sprejburkar riskerar då att explodera och antända materialet. Det utgör en fara för personalen som arbetar med att tömma och hantera förpackningarna, men kan också leda till att det insamlade materialet brinner upp.

 

Hur vet jag om sprejburken är helt tom?

Kontrollera om burken än ”pystom” genom att hålla sprejknappen intryckt. Om det inte låter något är burken tom. Burkar och behållare som inte är tömda ska lämnas som farligt avfall på kommunens bemannade återvinningscentral.

Exempel på tryckbehållare:

  • Sprejburk
  • Hårsprej
  • Deodorant
  • Air freshener/luftfräschare

När rätt sak lämnas till återvinning på rätt plats, kan det hanteras på rätt sätt. Det ökar möjligheten för att det insamlade materialet återvinns och får nytt liv. Är du osäker på hur du ska sortera – titta i vår sorteringsguide.

Tack för att du återvinner!

Lär dig mer om sortering av metallförpackningar.