Källsortering av plastförpackningar i kök

Idag kan inte alla plastförpackningar återvinnas och bli till nya förpackningar, men som konsument kan du göra skillnad genom att fortsätta att sortera och lämna dina förpackningar till återvinning.

Plastförpackningar som hamnar i hushållssoporna eldas garanterat upp och får aldrig ens chansen att bli återvunna. En källsorterad och återvunnen plastförpackning halverar förpackningens klimatpåverkan jämfört med om den slängs i soporna – det är därför viktigt att du fortsätter att källsortera dina förpackningar.

De plastförpackningar som samlas in i vårt system återvinns av Svensk Plaståtervinning i Motala. Där återvinns i dagsläget 18 % av de förpackningar som producenter anslutna till FTI har satt på den svenska marknaden. Andelen som kan återvinnas påverkas både av den teknik som finns tillgänglig och av hur förpackningen är designad, dvs om den är gjord för att kunna återvinnas. Här jobbar FTI med att rådge och stötta producenter kring design för återvinningsbarhet.

Ny anläggning tredubblar antalet plastsorter som kan sorteras ut

Redan i år kommer dock andelen förpackningar som återvinns att öka markant, då den nya anläggningen Site Zero tas i drift hos Svensk Plaståtervinning. Anläggningen kommer vara den största och mest moderna plaståtervinningsanläggning i världen – och antalet plastsorter som kan sorteras ut i separata fraktioner och återvinnas utökas från fyra till tolv.

Läs om Site Zero

Det är alltså inte en bra idé att tänka att man ska sluta källsortera sina plastförpackningar, tvärtom! För att så mycket som möjligt ska kunna återvinnas, behöver alla ta ansvar för sin del och arbeta tillsammans.

Producenterna behöver se till att göra förpackningar som går att återvinna. Därefter behöver du som konsument källsortera dem och lämna dem till återvinning. Till sist kan Svensk Plaståtervinning sortera och återvinna dem och ge dem nytt liv.

Lyssna gärna till Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning på Naturvårdsverket, som förklarar varför plaståtervinning är så komplext: Sveriges Radio