Moderator och fyra talare på en scen

Svensk Plaståtervinning anordnade, tillsammans med Förpackningsinsamlingen, ett hybridevent med fokus på återvinning av PET-förpackningar.

I programmet beskrev Svensk Plaståtervinning, tillsammans med återvinningspartners, de nya processerna samt vad som är viktigt för att PET-förpackningar ska kunna materialåtervinnas med så hög kvalitet som möjligt och ge förpackningsproducenter tillgång till återvunnen råvara. Fokus låg på vad som är möjligt med den senaste teknologin samt vad i förpackningarna som kan hindra högvärdig materialåtervinning. Lyssna in på experter från hela värdekedjan om hur du utformar din PET-förpackning för bästa återvinningsbarhet!

Del 1: State of the art – Mekanisk återvinning för PET-förpackningar
• Mattias Philipsson, Svensk Plaståtervinning
• Willem Christiaans, Indorama Ventures Recycling Group / Wellman Recycling
• Constantin Damov, Green Group
• Matthjis Veerman, Morssinkhof

Del 2: Design för cirkularitet för PET-förpackningar
• Hans Steijer, RISE / Normpack
• Helén Williams, Karlstads universitet
• Jean-Emile Potaufeux, RecyClass
• Elna Hallgard, Orkla Foods Sverige