Kvinna står i studio

Medverkande från Naturvårdsverket var Åsa Stenmarck, ansvarig för nationell plastsamordning på Naturvårdsverket, Lars Viklund, Avfallsstatistiker på Naturvårdverket och Anette Löhnn, Marknadschef på FTI, som bland annat diskuterade följande frågor:

  • Vad är syftet med engångsplastdirektivet och på vilket sätt införs det i svensk lagstiftning?
  • Vad är redan nu beslutat och när införs de olika kraven och reglerna i Sverige?
  • Kan vi vänta oss ytterligare åtgärder i framtiden?

Presentationen från dagen