Kvinna är på väg till återvinningsstationen med en kasse i handen

Vårt uppdrag


Vi vill att så många förpackningar samlas in och återvinns i så hög grad som möjligt. Vi är inte vinstdrivande – i stället drivs vi av en övertygelse om att Sverige kan bli världsbäst på insamling och återvinning.

Vårt uppdrag är att samla in alla använda förpackningar så att de kan återvinnas till ny råvara. Det gör vi med hjälp av ett rikstäckande insamlingssystem.

Det här vill vi uppnå

 • check

  Att alla förpackningar lämnas till återvinning

 • check

  Ökad återvinningsbarhet

 • check

  Minskade koldioxidutsläpp

 • check

  Fler klimatsmarta förpackningar

Tillsammans kan vi bli världsbäst på återvinning

Statistik
 • Illustration av återvinningsbehållare

  5000

  återvinningsstationer från Haparanda till Ystad

 • En bock en cirkel

  2 miljoner

  hushåll har insamling i anslutning till fastigheten

 • Illustration av sardinburk

  9 av 10

  förpackningar hamnar i vårt system

"FTI har producenternas uppdrag att samla in förpackningar för återvinning när de tjänat sitt syfte. Det sker i samarbete med kommuner, fastighetsägare och inte minst alla Sveriges invånare."

Helena Nylén

VD, FTI

Så gör vi det


Här är några exempel på hur vi hjälper olika aktörer att bidra till regeringens återvinningsmål.

Grundades av näringslivet

Vår historia

Producentansvaret infördes 1994 av regeringen. Det innebär att företag som sätter en förpackning på marknaden ansvarar för att samla in och återvinna den. För att möta det nya kravet gick näringslivet samman och bildade materialbolag, som i sin tur bildade Förpackningsinsamlingen (FTI).

Hur vår verksamhet finansieras


FTI:s verksamhet drivs utan vinstintresse. Verksamheten finansieras av förpackningsavgifter från företag med producentansvar, medel från pappersindustrin samt av intäkter från försäljning av insamlat och sorterat material.

Vad styr FTI:s verksamhet?


Vår verksamhet utgår från förordningen om producentansvar för förpackningar. En förordning är en regel som utfärdas av regeringen. Vi hjälper företag att ta sitt ansvar enligt förordningen, vilket enkelt uttryckt innebär att vi samlar in hushållens förpackningar och skickar dem för återvinning, i så hög grad som möjligt.