Barn som bär på en låda med förpackningar för återvinning

Återvinnings-processen


Använda mjölkpaket, schampoflaskor, sardinburkar och glasflaskor kan bli till nya förpackningar om du lämnar dem till återvinning. Vi har alla en viktig roll i återvinningsprocessen. Se hur den går till.

Visste du att…


..genom att återvinna en plastförpackning halveras dess klimatavtryck? Eller att stål, aluminium och glas går att återvinna hur många gånger som helst?

Barn som källsorterar pappersförpackningar

Varför ska jag återvinna?


Genom att lämna dina förpackningar till återvinning bidrar du till ett hållbart Sverige och en friskare planet. Din återvunna förpackning kan bli en ny förpackning.

När vi återvinner materialen flera gånger sparar vi naturresurser och minskar onödiga utsläpp. Vi vill att det ska vara lätt för dig att återvinna och att miljönyttan ska bli så stor som möjligt.

Många vet inte att vi faktiskt är skyldiga enligt lag att sortera vårt avfall. Det gäller både privatpersoner och företag. De företag som tar fram eller säljer förpackningar ansvarar även för att de samlas in och återvinns. Dessa företag kallas producenter och ska enligt lag följa något som kallas för producentansvaret. FTI hjälper dem att ta sitt ansvar.

Vad händer med mina förpackningar?


Filmer - Så funkar återvinningen

Se hur återvinningsprocessen går till för de olika materialslagen i filmerna nedan.

En illustration av en människa som återvinner pappersförpackningar

Pappersförpackningar

En mjölkkartong blir till en pizzakartong och paketet med pasta innehåller glasspinnar i sitt nästa liv. Följ pappersförpackningarnas väg från ditt kök till en helt ny produkt.

Återvinningsprocessen
Illustration som visar person som lämnar plastförpackning till återvinning

Plastförpackningar

När du sorterar dina plastförpackningar, halverar du deras klimatpåverkan. När vi återvinner och återanvänder materialet i nya förpackningar och produkter minskar behovet av plast som kräver fossila resurser (olja). Dessutom minskar utsläppen som annars uppstår när plasten förbränns. Återvinning sparar på naturresurserna och minskar utsläppen. Följ plastförpackningarnas väg från ditt kök eller badrum till en helt ny produkt.

Återvinningsprocessen
Illustration av en kvinna som som återvinner metallförpackningar

Metallförpackningar

Följ de tomma konservburkarnas och de uttjänta kapsylernas väg från ditt kök till att bli bilkarosser och ny råvara. Metall har ett evigt liv även om skepnaderna förändras.

Återvinningsprocessen
En illustration av en man och en pojke som sorterar glas i behållare

Glasförpackningar

Följ syltburkens eller vinflaskans väg från ditt kök och tillbaka till ditt hus som en flaska olivolja eller som isolering i form av glasull.

Återvinningsprocessen glas

Vem gör vad i återvinningsprocessen


För att vi ska nå målet om en cirkulär ekonomi, måste alla aktörer i kedjan bidra och ta sitt ansvar för sin del i kedjan.

Spårbarhet i hela kedjan


För oss är det självklart att kunna spåra material genom hela kedjan. Vi följer upp vart materialet tar vägen efter att du har lämnat det till återvinning.

Vanliga frågor