Det här är inte en förpackning


På FTI:s återvinningsstationer ska bara förpackningar lämnas. Annat avfall kan till exempel lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral eller i soppåsen hemma hos dig.

Sortera inte som förpackning


 • Elektronik
  Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.
 • Kläder och annan textil
  Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral eller hos andra aktörer som tar emot textilavfall. Kläder som är hela och rena lämnas med fördel till second hand-insamling.
 • Trädgårdsavfall
  Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral.
 • Farligt avfall
  Till exempel gasbehållare med gas kvar. Lämnas på kommunens bemannade återvinningscentral. Mer om farligt avfall.

 

Visste du att...

…en fjärdedel av FTI:s insamlade material är felsorterat. Hjälp gärna till att förbättra statistiken genom att lägga rätt sak på rätt plats.

Mer avfall som inte är förpackningar


Det finns många fler typer av avfall som inte är förpackningar. Ta reda på var du sorterar till exempel mat, batterier eller ljuskällor.