Farligt avfall


Förpackningar som innehåller farligt avfall ska du lämna till kommunens insamling för farligt avfall. Om förpackningen är helt tömd kan vissa förpackningar lämnas på återvinningsstationen. Det är farosymbolen på förpackningen som avgör.

Förpackningar som kan lämnas på en återvinningsstation


Förpackningar som är märkta någon av de sex farosymbolerna nedan kan lämnas på en återvinningsstation, till exempel om det är en förpackning för hårspray, om förpackningen är helt tömd.

Det är mycket viktigt att förpackningar som har innehållit farligt avfall är helt tömda när de lämnas till återvinning. Annars kan de orsaka gnistor när behållaren töms, som riskerar att leda till brand. 

Tänk även på att:

  • Förpackningar som har innehållit gas måste vara utan tryck kvar och utan flytande material kvar som kan ombildas till gas.
  • Korkar och lock ska vara avtagna och sorteras separat efter sitt materialslag.
  • Förpackningar som har innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa eller spackel kan lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackningar om de är urskrapade och torra.

 

Förpackningar som inte ska lämnas på en återvinningsstation


Förpackningar märkta med farosymbolerna som listas nedan får inte lämnas in på FTI:s återvinningsstationer, oavsett om de är tömda eller inte. Dem ska du ta till kommunens bemannande återvinningscentral eller till andra insamlingsplatser för farligt avfall.

Läs mer om farligt avfall på sopor.nu 

Sök i sorteringsguiden