Felanmäl återvinningsstation


Fullt eller skräpigt på din återvinningsstation? Hjälp oss genom att meddela att stationen behöver städas eller tömmas.

Du anmäler enklast behov av tömning eller städning genom att fylla i formuläret. Du kan även ringa in din anmälan på
020-088 03 11.

Förändring i insamlingsansvar från och med 2024

Från och med den 1 januari 2024 tar Sveriges kommuner över insamlingsansvaret förpackningar. Det innebär att ska du vända dig till din kommun eller ditt kommunala avfallsbolag med felanmälan eller frågor gällande återvinningsstationer.