Hitta återvinningsstation


Sök efter din närmaste återvinningsstation och se när den töms och städas. Är det fullt eller skräpigt, kan du anmäla att tömning eller städning behövs. För att kunna använda funktionen “Använd min plats” behöver du ha platstjänster aktiverade och godkänna att din webbläsare får tillgång till din platsinformation.

Förändringar i insamlingsansvaret från och med 2024

Den 1 januari tar Sveriges kommuner över insamlingsansvaret för hushållens förpackningar. Från och med årsskiftet 2023/2024 blir det kommunens ansvar att informera invånarna om placeringen av återvinningsstationer i kommunen, samt att hantera felanmälningar.

Om återvinningsstationer


Återvinningsstationer är bara till för hushållens förpackningar. Företag kan lämna en begränsad mängd förpackningar på kommunens återvinningscentraler eller beställa hämtning via en entreprenör.

Vanliga frågor