Skola och student


Här har vi samlat länkar och information för dig som gör ett skolarbete om återvinning.

Kvinna som lägger en metallburk i återvinningsbehållaren för metallförpackningar

Återvinning och klimatvinster


För att vi ska nå regeringens återvinningsmål, behöver hela Sverige hjälpa till – privatpersoner, kommuner, företag och myndigheter.

Hand som lämnar en pappersförpackning i återvinningsbehållaren under köksbänken

Sortering och material

Sorteringsguiden

Undrar du hur olika förpackningar ska sorteras? Sök i Sorteringsguiden och läs om olika material.

Lagar och förordningar


Sveriges system för återvinning av förpackningar bygger på direktiv (regler) från EU. Regeringen har skapat förordningar (lagar) som styr Sveriges återvinning. De behöver följas av privatpersoner, företag och kommuner och av oss på FTI.

Kort om återvinningsansvaret enligt lag:

 • Alla företag som sätter en förpackning på den svenska marknaden har ett ansvar att se till att den samlas in för att kunna återvinnas. Det kallas för producentansvar.
 • Företag har ansvar för att återvinna förpackningar som de använder i sin egen verksamhet.
 • FTI hjälper företagen att sköta sitt ansvar att samla in och återvinna sina förpackningar.
 • Privatpersoner ska enligt lag sortera sina förpackningar och lämna dem till återvinning.

Om producentansvaret

Vad styr vår verksamhet

Avfallsförordningen (privatperson)

Miljöbalken (avfallsförordningen har stöd i denna) 

Tömning av behållare

Statistik


Se hur mycket förpackningar vi samlar in och hur stor andel som återvinns av de förpackningar som satts på marknaden av de producenter som är anslutna till oss.

Vad tycker svenska folket om återvinning

Återvinningsbarometern

Varje år gör vi en undersökning av svenska folkets källsorteringsvanor och inställning till återvinning.

Du hittar resultaten från senaste Återvinningsbarometern på vår sida om statistik.

Om FTI

 • check

  Vårt uppdrag är samla in hushållens förpackningar för att de ska kunna återvinns i så hög grad som möjligt.

 • check

  Vi ägs av fyra materialbolag: Returkartong, Svensk Plaståtervinning, Metallkretsen och Svensk Glasåtervinning.

 • check

  Vi delar inte ut någon vinst till våra ägare.

 • check

  Vi samlar in ungefär 90 procent av alla insamlade förpackningar i Sverige.

Bild på vår folder "Från nytt till använt till nytt igen - Så funkar återvinning"

Lättillgänglig information att skriva ut

Broschyr om återvinning

I vår broschyr ”Från nytt till använt till nytt igen – Så funkar återvinning” får du på ett enkelt och kortfattat sätt läsa om vad vi på FTI gör, hur återvinning av förpackningar fungerar och lite om dess klimatvinster.  Broschyren finns i ett utskriftsvänligt format.

Intervjuer och besök


Det är många som är intresserade av återvinning. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge intervjuer eller arrangera besök på återvinningsanläggningarna. I stället har vi tagit fram den här sidan för att hjälpa dig med ditt skolarbete.

Vanliga frågor