Sorteringsguiden


Osäker på hur du sorterar nagellacket, kaviartuben eller smörpaketet? Sök på vanliga förpackningar och produkter i vår sorteringsguide.

Sorteringsblad på olika språk

Mobiltelefon som skannar en förpackning i Bower-appen

Panta dina förpackningar

Sorteringsinfo i Bower-appen

Alla förpackningar som har en streckkod går att panta med Bower-appen! Du skannar enkelt streckkoden på förpackningen och får information om hur den ska sorteras. Dessutom får du en belöning i form av poäng eller pengar när du tar med dig dina förpackningar till återvinningsstationen.

För att öka insamlingen av hushållsförpackningar har FTI och Bower startat ett samarbete som syftar till att belöna konsumenter för sortering och att koppla samman konsumenter och producenter kring hållbara förpackningar.

Så sorterar du avfall som inte är förpackningar

Annat avfall

Vi tar hand om dina förpackningar, men det finns många andra typer av avfall. Ta reda på var du sorterar mat, batterier, ljuskällor och annat.

Gör så här


1. Töm

  • Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll.
  • De behöver inte vara rengjorda.

Förpackningar som inte är tömda riskerar att locka till sig skadedjur och orsaka obehaglig lukt. Otömda förpackningar kan också påverka återvinningsprocessen.

2. Separera

  • Består förpackningen av mer än ett material ska du, om det är möjligt, skilja dem åt.
  • En glasburk med metallock är enkelt att ta isär, medan sprayburkens pump brukar vara svår att få bort. Låt den då sitta kvar.
  • Om en förpackning består av flera materialslag som inte kan separeras, ska du sortera efter det viktmässigt dominerande materialet.

3. Underlätta återvinningen

  • Vik ihop och platta till pappersförpackningar och lägg gärna de mindre i de större. Då tar de mindre plats och lastbilarna behöver inte tömma kärlen lika ofta.
  • Böj in vassa lock på konservburken och platta gärna till.
  • Se till att sprayburkar/-flaskor är helt tömda.

4. Sortera rätt

  • Släng inget annat än förpackningar i behållarna för förpackningsinsamling.
  • Ta hjälp av Sorteringsguiden för att slänga förpackningen i rätt behållare

 

Lämna större förpackningar

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:

Utformning av hålen styrs av Boverkets riktlinjer. Måtten är satta för att hindra att någon tar sig in i behållarna och skadar sig.

 

Vanliga frågor