En hög med tidningar och returpapper

Tidningar och returpapper


Källsortera dina dagstidningar, veckotidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, skrivarpapper, ritpapper och pocketböcker. Kuvert och post it-lappar ska du däremot slänga i hushållssoporna eller sortera som brännbart avfall.

Från och med 2022 är det Sveriges kommuner som ansvarar för insamling av tidningar och returpapper. 

Visste du att...

…koldioxidutsläppen minskar med cirka 1,4 kilo för varje kilo tidningar som vi återvinner. Energiåtgången vid papperstillverkning är mycket lägre när basen är returfiber än när fibrerna kommer direkt från nyfällda träd. 

Gör så här

Tips & Trix

Ta bort plastomslag runt tidningar och reklam och lämna dessa som plastförpackning.

Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Vanliga frågor