Sex olika förpackningsdekaler

Dekaler


Här kan du själv skriva ut eller kostnadsfritt beställa dekaler för att märka insamlingsbehållare för pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar.

Skriv ut på papper

1. Klicka på den dekal du vill ha nedan
2. En pdf öppnas i ditt webbfönster
3. Välj att skriva ut

 

Dekaler

Dekal för pappersförpackningar Dekal för plastförpackningar Dekal för metallförpackningar Dekal för tidningar Dekal för ofärgade glasförpackningar Dekal för färgade glasförpackningar

Sorteringsdekal för pappersförpackningar Sorteringsdekal för plastförpackningar Sorteringsdekal för metallförpackningar Sorteringsdekal för tidningar Sorteringsdekal för ofärgade glasförpackningar Sorteringsdekal för färgade glasförpackningar

 

Information om märkningen

Dekalerna utgår från illustrationer och färger som är framtagna av Avfall Sverige, tillsammans med motsvarande organisationer i Danmark och Island, och där FTI och producenterna kommit med inspel. Dekalerna är en del av ett gemensamt nordiskt märkningssystem för samtliga avfallsfraktioner. Hos Avfall Sverige hittar du även märkning för övriga avfallsslag, som till exempel matavfall

Behållare- och dekalhandbok


Här kan du hämta vår behållare- och dekalhandbok som visar hur dekalerna placeras på behållarna.

Behållare- och dekalhandbok